W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Nr 36/2021 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie: Zasad wchodzenia do budynku szkolnego i sal egzaminacyjnych w czasie egzaminów maturalnych

Zarządzenie Nr 36/2021 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zasad wchodzenia do budynku szkolnego i sal egzaminacyjnych w czasie egzaminów maturalnych. 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021, poz. 561) oraz zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS, MZ i MEN dla szkół, wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), dotyczącymi przeprowadzania konsultacji w szkole. 

W czasie egzaminów maturalnych, wprowadzam w poszczególnych dniach następujące procedury przemieszczania się w czasie wchodzenia do budynku szkolnego i sal egzaminacyjnych. 

Uczniowie czekają na wpuszczenie do szkoły i sali w odległości 1,5 m od siebie zachowując ciszę, mają zakryte usta i nos maseczkę. Dezynfekują dłonie przed wejściem do szkoły. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny, po zajęciu miejsc przez uczniów. 
Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem maturalnym i wychodzi z sali. Zdający mogą, jeśli uznają to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w czasie egzaminu, nawet przy zajęciu miejsca przy stoliku. 

10.05.2021 r. (PONIEDZIAŁEK) - J.POLSKI – POZIOM ROZSZERZONY (godz.9.00) 

Wejścia do szkoły: 
Zdający w sali nr 1 (aula) – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - prawa strona i kierują się w stronę auli 
-    od A01 do A07, A10, A12, A15 godzinie 8.00 
-    A16, od A18 do A27 o godzinie 8.10 
-    od A28 do A33, B03,B17,B21 o godzinie 8.15 
-    C02, C04,C13, C15 do C18, C29, D09, D11 o godzinie 8.20 
-    D17,D18,D21,D23,E02,E07,E11,E17,E20,E22, o godzinie 8.25 
Zdający w sali nr 16 uczniowie wchodzą wejściem głównym i kierują się w lewo od holu szkolnego i idą klatką schodową do sali 
-    A08, A11, A14,C01,C09– o godzinie 8.10 
-    C19,C26, D19,F02 - o godzinie 8.15 
-    F14, F15,F27,F28 o godzinie 8.20 
 
Zdający w sali nr 18 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - lewa strona i idą klatką schodową do sali 
-    A13,F01,F04,F05– o godzinie 8.10 
-    F06,F07,F08,F09 – o godzinie 8.15 
-    F10, F13,F20,P19,P25 - o godzinie 8.20 

11.05.2021 r. (WTOREK) - MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY (godz. 9.00) 

Wejścia do szkoły: 
Zdający w sali nr 1(aula) – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - prawa strona i kierują się w stronę auli 
-    Od B01do B10 godzinie 8.00 
-    od B11 do B13, B15,B16, od B18 do B21 o godzinie 8.10 
-    od B22 do B23, C03,C05,C06,C07, C08, C10,C12,C14 o godzinie 8.15 
-    C21,C23,C27,C29,D01,D04,D05,D06,D07,D08 o godzinie 8.20 
-    D14,D15,D16,D21,D22,D25,D26,P02,P20,P29, o godzinie 8.25 
 
Zdający w sali nr 3 (sala gimnastyczna)i nr 2 uczniowie wchodzą wejściem głównym i kierują się w lewo od holu szkolnego i idą klatką schodową do sali gimnastycznej 
-    B14,B17,C09,C19,C20,C26– o godzinie 8.10 
-    C30,E04,E05,E09,E13,E18 - o godzinie 8.15 
-    E19,E26,E28,D24, P08,P11,P15 o godzinie 8.20 
 
Zdający w sali nr 17 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - lewa strona i idą klatką schodową do sali 
 
-    E02,E06,E10,E11– o godzinie 8.10 
-    E14,E15,E17,E20– o godzinie 8.15 
-    E27,E30,E31,E32 - o godzinie 8.20 

11.05.2021 r. (WT0REK) - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE –POZIOM ROZSZERZONY (14.00) 

Wejścia do szkoły: 
Zdający w sali nr 1(aula) – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - prawa strona i kierują się w stronę auli 
-    A03,A04,A05,A10,A11,A13,A15 godzinie 13.15 
-    A17,A18,A19,A22,A23,A24,A26 o godzinie 13.20 
-    A27,A28,A30,A33,DO7,D27 o godzinie 13.25 
12.05.2021 r. (ŚRODA) - BIOLOGIA –POZIOM ROZSZERZONY( godz.9.00) 
 
Wejścia do szkoły: 
Zdający w sali nr 1(aula) – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - prawa strona i kierują się w stronę auli 
-    CO6,C27,E01,E02,E06,E10,E11,E15,E23,E24 godzinie 8.10 
-    E27,E29,E31,E32,F01,F07,F08,F11,F12,F16 o godzinie 8.15 
-    F18,F19,F23,F25,F29,F30,F31,P06,P07,P16 o godzinie 8.20 
-    P17,P18,P21,P23,P25,P27,P29 o godzinie 8.25 
 
 
Zdający w sali nr 3 ( sala gimnastyczna) uczniowie wchodzą wejściem głównym i kierują się w lewo od holu szkolnego i idą klatką schodową do sali gimnastycznej 
-    E03,E04,E05,E08,E13,E18,E19– o godzinie 8.10 
-    E25,E28,F02,F10,F15,F17,F22,F24 - o godzinie 8.15 
-    F28,P03,P05,P10,P11,P12,P14,P15,P26 - o godzinie 8.20 

13.05.2021 r. (CZWARTEK) - GEOGRAFIA – POZIOM ROZSZERZONY (GODZ. 9.00) 

Wejścia do szkoły: 
Zdający w sali nr 1(aula) – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - prawa strona i kierują się w stronę auli 
-    B05,B06,B08,B09,C01,C03,C06,C08,C10 godzinie 8.10 
-    C11,C15,C16,C17,C20,C21,C22,C23,C25 o godzinie 8.15 
-    D01,D03,D04,D05,D06,D08,D09,D10,D11 o godzinie 8.20 
-    D13,D14,D15,D16,D17,D18,D21,D25,D27 o godzinie 8.25 

13.05.2021 r. (CZWARTEK) - JĘZYK FRANCUSKI –poziom PODSTAWOWYY (godz.14.00) 

Wejścia do szkoły: 
Zdający w sali nr 16 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - prawa strona -D12 – o godzinie 13.30 

13.05.2021 r. (CZWARTEK) - JĘZYK NIEMIECKI –poziom PODSTAWOWY (godz.14.00) 

Wejścia do szkoły: 
Zdający w sali nr 17 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - prawa strona -A11, D08 – o godzinie 13.30 

14.05.2021 r. (PIĄTEK) - CHEMIA –poziom ROZSZERZONY (godz. 9.00) 

Wejścia do szkoły: 
Zdający w sali nr 1 (aula) – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - prawa strona i kierują się w stronę auli 
-    D26,E01,E06,E07,E10,E11,E12,E14,E15,E16 godzinie 8.10 
-    E20,E23,E24,E27,E29,E30,E31,E32, o godzinie 8.15 
-    F01,F03, F05,F06,F09,F16,F18,F19,F23, , o godzinie 8.20 
-    F25,F29, F30, F31,P06,P16,P17,P18,P21,P27 o godzinie 8.25 
Zdający w sali nr 3 uczniowie wchodzą wejściem głównym i kierują się w lewo od holu szkolnego i idą klatką schodową do sali gimnastycznej - E03,E04,E05,E08,E09,E13,E18– o godzinie 8.10 
-    E25,E26,E28, F22,F24,F28,F33 - o godzinie 8.15 
-    P03,P05,P1O,P11,P12,P14,P15 o godzinie 8.20 

14.05.2021 r. (PIĄTEK) - JĘZYK NIEMIECKI –poziom ROZSZERZONY (14.00) 

Wejścia do szkoły: 
Zdający w sali nr 17 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - prawa strona -C07 – o godzinie 13.30 
 
Pamiętajcie o przybyciu do szkoły zgodnie z harmonogramem, tak by móc spokojnie, przestrzegając wszystkich procedur, przystąpić do egzaminu bez zbędnego pośpiechu. Każdy uczeń ma używać przy podpisywaniu list własnych przyborów. Na maturze każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną. 
Szkoła w tym roku nie zapewnia wody do picia. Można ze sobą przynieść mała butelkę wody. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Jacek Nawrocki
Dyrektor I LO w Jaśle
 

{"register":{"columns":[]}}