W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie Nr 33/2021 w sprawie zasad wchodzenia do budynku szkolnego i sal egzaminacyjnych w czasie egzaminów maturalnych. 

Zarządzenie Nr 33/2021 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wchodzenia do budynku szkolnego i sal egzaminacyjnych w czasie egzaminów maturalnych. 

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021, poz. 561) oraz zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS, MZ i MEN dla szkół, wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), dotyczącymi przeprowadzania konsultacji w szkole. 
 
W czasie egzaminów maturalnych, wprowadzam w poszczególnych dniach następujące procedury przemieszczania się w czasie wchodzenia do budynku szkolnego i sal egzaminacyjnych. 
 
Uczniowie czekają na wpuszczenie do szkoły i sali w odległości 1,5 m od siebie zachowując ciszę, mają zakryte usta i nos maseczką. Dezynfekują dłonie przed wejściem do szkoły. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny, po zajęciu miejsc przez uczniów. 
Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem maturalnym i wychodzi z sali. Zdający mogą, jeśli uznają to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w czasie egzaminu, nawet przy zajęciu miejsca przy stoliku.


4.05 2021 r. ( WTOREK) - J. POLSKI – poziom podstawowy 

Wejścia do szkoły: 
Zdający w sali nr 1(aula) – klasy 3 A i 3B– uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - prawa strona i kierują się w stronę auli 
od A01 do A07, A09 o godzinie 8.00 
A10, A12, od A15 do A20 o godzinie 8.10 
od A21 do A28 o godzinie 8.15 
od A29 do A33, D24, od B01 do B02 o godzinie 8.20 
od B03 do B10 o godzinie 8.25 
od B11 do B13, B15,B16 o godzinie 8.30 
od B18 do B23 o godzinie 8.35 
 
Zdający w sali nr 3 (duża sala gimnastyczna) – klasa 3 C , 3 D i 3 E – uczniowie wchodzą wejściem głównym i kierują się w lewo od holu szkolnego i idą klatką schodową do sali gimnastycznej 
 
od C02 do C08, C10 o godzinie 8.00 
od C12 do C18 o godzinie 8 .10 
od C21 do C25, od C27 do C29 o godzinie 8.15 
od D01 do D08 o godzinie 8.20 
od D09 do D16 o godzinie 8.25 
od D17 do D18, od D20 do D23, D25,D26 o godzinie 8.30 
E01,E02,E06,E07, od E10 do E12,E14 o godzinie 8.35 
 
Zdający w salach 15,16, 17, 18,19,25 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - lewa strona i idą klatką schodową do sal 
 
piszący w sali 15 – od F18 do F21,F23,F25, od F29 doF32, P01, P13– o godzinie 8.00 
piszący w sali 16 – A08,A11,A14, B14, B17, C01,C09, C11,C19, C20, C26,C30 – o godzinie 8.10 - piszący w sali 17 – od E03 do E05, E08,E09,E13,E18,E19,E25,E26,E28 - o godzinie 8.20 
piszący w sali 18 – A13,D19,D27, F02,F10,F14,F15,F17,F22,F24,F27,F28, F33 –o godzinie 8.25 
piszący w sali 19 – F01,od F03 do F09, od F11 do F13,F16 – o godzinie 8.30 
piszący w sali 25 – od E15 do E17,od E20 do E24, E27,E29-E32 – o godzinie 8.35 


5.05 2021 r. ( ŚRODA) - MATEMATYKA –poziom podstawowy 

Wejścia do szkoły: 
Zdający w sali nr 1(aula) – klasy 3 A i 3B– uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - prawa strona i kierują się w stronę auli 
od A01 do A07, A09, o godzinie 8.00 
A 10, A12, od A15 do A20 o godzinie 8.10 
od A21 do A28 o godzinie 8.15 
od A 29 do A33, D24 od B01do B02 o godzinie 8.20 
od B03 do B10 o godzinie 8.25 
od B11 do B13, B15,B16 o godzinie 8.30 
od B18 do B23, P10,P21,P22,P24,P27 o godzinie 8.35 
 
Zdający w sali nr 3 (duża sala gimnastyczna) – klasa 3 C , 3 D i 3 E – uczniowie wchodzą wejściem głównym i kierują się w lewo od holu szkolnego i idą klatką schodową do sali gimnastycznej 
 
od C02 do C08,C10, o godzinie 8.00 
od C12 do C18 o godzinie 8.10 
od C21 do C25 od C27 do C29 o godzinie 8.15 
od D01 do D08 o godzinie 8.20 
od D09 do D16 o godzinie 8.25 
od D17 do D18, od D20 do D23, D25, D26 o godzinie 8.30 
E01,E02,E06,E07,od E10 do E12,E14 o godzinie 8.35 
 
Zdający w salach 15,16, 17, 18,19,25 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - lewa strona i idą klatką schodową do sal 
 
piszący w sali 15 – od E15 do E17, od E20 doE24,E27,E29-E32 – o godzinie 8.00 
piszący w sali 16 – A08,A11,A14,B14,B17,C01,C09,C11, C19,C20,C26,C30, P14– o godzinie 8.10 
piszący w sali 17 – od E03 do E05,E08,E09,E13,E18,E19,E25,E26,E28,P26 - o godzinie 8.20 
piszący w sali 18 – A13,D19,D27,F02,F10,F14,F15,F17,F22,F24,F27,F28,F33 –o godzinie 8.25 
piszący w sali 19 – F01,od F03 do F09,od F11 do F13,F16,F18 – o godzinie 8.30 
piszący w sali 25 – od F19 do F21,F23,F25,od F29 do F32,P01,P13,P15,P30 – o godzinie 8.35 


6.05 2021 r. (CZWARTEK) - J.ANGIELSKI –poziom podstawowy 

Wejścia do szkoły: 
Zdający w sali nr 1(aula) – klasy 3 A i 3B i 3 C– uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - prawa strona i kierują się w stronę auli 
od A01 do A07, A09, o godzinie 8.00 
A10, A12, od A15 do A20 o godzinie 8.10 
od A21 do A28 o godzinie 8.15 
od A29 do A33, D24, od B01do B02 o godzinie 8.20 
od B03 do B10, o godzinie 8.25 
od B11 do B13, B15,B16, B18- B21 o godzinie 8.30 
od B22 do B23, C02-C05 o godzinie 8.35 
 
Zdający w salach nr 8, 16,17,18,19,25 – uczniowie wchodzą wejściem głównym i kierują się w lewo od holu szkolnego i idą klatką schodową do sali gimnastycznej 
piszący w sali 8 – A13 - o godzinie 8.05 
piszący w sali 16 – A08,A14,C01,C09,C11,C19,C20,C26,C30,D19,D27– o godzinie 8.00 
piszący w sali 17 – od E03 do E05,E08,E09,E13,E18,E19,E25,E26,E28 - o godzinie 8.10 
piszący w sali 18 – B14,B17,F02,F10,F14,F15,F17,F22,F24,F27,F28,F33 –o godzinie 8.20 
piszący w sali 19 – od C23 do C25, od C27 do C29, od D01 do D07 – o godzinie 8.25 
piszący w sali 25 – od D09 do D11, od D13 do D18, od D20 do D23 – o godzinie 8.35 
 
Zdający w salach 26,27, 29, 37,36 – uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu - lewa strona i idą klatką schodową do sal 
 
piszący w sali 26 – D25,D26,E01,E02,E06,E07,od E10 do E12, od E14 do E17 – o godzinie 8.00 
piszący w sali 27 – od E20 do E24, E27, od E29 do E32– o godzinie 8.10 
piszący w sali 29 – od C06 do C08, C10,od C12 do C18, C21, C22- o godzinie 8.20 
piszący w sali 37 – F01, od F03 do F09, od F11 do F13 –o godzinie 8.25 
piszący w sali 36 – F16, od F18 do F21, F23,F25, od F29 do F32 – o godzinie 8.35 

Pamiętajcie o przybyciu do szkoły zgodnie z harmonogramem, tak by móc spokojnie, przestrzegając wszystkich procedur, przystąpić do egzaminu bez zbędnego pośpiechu. Każdy uczeń ma używać przy podpisywaniu list własnych przyborów. Na maturze każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną. 
Szkoła w tym roku nie zapewnia wody do picia. Można ze sobą przynieść mała butelkę wody. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Jacek Nawrocki
Dyrektor I LO w Jaśle

{"register":{"columns":[]}}