W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy" potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2022".

22 lipca 2022 r. o godz. 8.00 ogłaszamy listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I na rok szkolny 2022/2023. Listy zostaną udostępnione w sekretariacie oraz zamieszczone w gablocie widocznej po wejsciu do budynku szkoły.

Kandydaci zakwalifikowani
W terminie od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca br. do godz. 13.00 winni potwierdzić wolę podjęcia nauki w I LO w Jaśle przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz złożyć:

 • deklarację nauki religia/etyka - DO POBRANIA ZE STRONY
 • deklarację uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie - DO POBRANIA ZE STRONY
 • 3 fotografie opisane na odwrocie (nazwisko, imię, pesel, klasa).

Ww. dokumenty należy przedłożyć w foliowej koszulce w sekretariacie szkoły.

Kandydaci zakwalifikowani mogą również złożyć podania o przeniesienie do innego oddziału klasowego (składanie podań o przeniesienie z klasy do klasy w holu szkolnym).

 • Podanie o zmianę klasy  - DO POBRANIA ZE STRONY

Kandydaci niezakwalifikowani oraz pozostali kandydaci
W terminie od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca br. do godz. 13.00  kandydaci mogą złożyć podanie o przyjęcie do I LO w Jaśle oraz podanie o zmianę klasy.

 • Podanie o przyjęcie do szkoły - DO POBRANIA ZE STRONY
 • Podanie o zmianę klasy - DO POBRANIA ZE STRONY

Składanie podań w holu szkolnym i sekretariacie szkoły. Podania zostaną rozpatrzone do 29 lipca br. do godz. 9.00.  

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 29 lipca 2022 r. o godz. 9.00

W holu można przedłożyć podanie o zmianę klasy oraz ponowne przyjęcie do szkoły.

W sekretariacie szkolnym potwierdzamy wolę podjęcia nauki w klasie oraz składamy oryginały świadectw i pozostałe dokumenty.

Zapraszamy!

Materiały

Wniosek o przyjęcie do I LO w Jaśle
Rekr​_Podanie​_o​_przyjęcie-1.pdf 0.72MB
Wniosek o zmianę klasy
Rekr​_Podanie​_o​_zmiane​_klasy.pdf 0.73MB
Deklaracja udziału w zajęciach religii/etyki
Rekr​_Deklaracja​_religia​_etyka.pdf 0.94MB
Deklaracja udziału w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie
Rekr​_Deklaracja​_wdż.pdf 0.94MB

Ważne terminy dla kandydatów w rekrutacji

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do I LO w Jaśle jako szkoły pierwszego wyboru - 16 maja do 24 czerwca 2022 r. godz. 15.00
 2. Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (uczniowie ze szkół podstawowych nie objętych systemem Vulcan spoza powiatu). Ewentualna zmiana preferencji kandydatów - 24 czerwca do 14 lipca 2022 r. godz. 15.00
 3. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia - 22 lipca 2022 r.
 4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w I LO w Jaśle poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu szkoły podstawowej - 22 lipca do 28 lipca 2022 r. godz. 15.00
 5. Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc - 29 lipca 2022 r. godz. 9.00

Oferta I LO w Jaśle na rok szkolny 2022/2023  - propozycje klas czteroletniego liceum ogólnokształcącego

1A  Humanistyczna
Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia lub wos
Języki obce nowożytne: j. angielski, j. francuski

1B Politechniczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski, fizyka lub chemia
Języki obce nowożytne: j. angielski, j. niemiecki

1C Ekonomiczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski, geografia
Języki obce nowożytne: j. angielski, j. niemiecki

1D Promedyczna
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka lub j. angielski
Języki obce nowożytne: j. angielski, j. niemiecki

1E Językowa
Przedmioty rozszerzone: j. angielski, j. niemiecki
Języki obce nowożytne: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański

Rekrutacja 2022/2023 - ulotka

 

Rekrutacja 2022/2023 - ulotka

 

 

{"register":{"columns":[]}}