W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Godni następcy króla Stanisława Leszczyńskiego

Tomasz Frydrych, wojewoda Ewa Leniart, kurator Małgorzata Rauch, Marta Data

O zasłużonych nauczycielach I LO w Jaśle

            Jasielska szkoła imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego ma za sobą już stupięćdziesięciotrzyletnią tradycję nauczania. Uhonorowana emblematem srebrnej tarczy, należy do zaszczytnego grona najlepszych liceów w Polsce. W ten sposób kroczy godnie śladami patrona, który jako człowiek oświecenia przykładał wielką wagę do wysokiego poziomu kształcenia młodzieży. Był założycielem działającej do dziś tzw. Akademii Leszczyńskiego oraz Szkoły Rycerskiej w Luneville, na której wzorował się Stanisław Konarski, tworząc słynne Collegium Nobilium.
            Minęły stulecia, ale dewiza króla, że „Życie jest praktykowaniem cnoty” nie straciła na aktualności. Dlatego w jego placówkach nauczyciel miał nie tylko posiadać ugruntowaną wiedzę, ale również kształtować charakter uczniów. Takich pedagogów nie brakuje i dzisiaj w I LO w Jaśle. Dzień Edukacji Narodowej stał się okazją, by docenić ich zasługi.
            Zbigniewowi Głowackiemu, pełniącemu w latach 2009-2014  oraz obecnie funkcję wicedyrektora przyznano  Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Wręczyła ją 13 października 2021r. kurator oświaty Małgorzata Rauch podczas uroczystości w sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Podczas tej samej uroczystości Lucyna Pacocha, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.
            Bożenie Janidze wręczono Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty, m.in. za przygotowanie laureata olimpiady informatycznej.
            Tomasz Frydrych, uzyskał  Nagrodę Zarządu Powiatu za całokształt osiągnięć w wieloletniej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pamiątkowy dyplom wręczył 8 października 2021 r. starosta jasielski Adam Pawluś podczas uroczystości w siedzibie urzędu. Kilka dni później Tomasza Frydrycha uhonorowano również Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.
            Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymał także Zbigniew Waszkiel, który w latach 2004-2014 sprawował funkcję dyrektora I LO w Jaśle. Jego uczniowie od lat zdają z wysoką punktacją egzaminy maturalne z języka angielskiego. Natomiast Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę nagrodzono zaangażowaną polonistkę Martę Datę, corocznie przygotowującą młodzież do licznych konkursów przedmiotowych i olimpiad. Uroczyste przypięcie medali odbyło się 14 października 2021r. w sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Z tej okazji wygłosiły przemówienia wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch.
            Dyrektor I LO Jacek Nawrocki oraz pracownicy szkoły serdecznie gratulują wyróżnionym nauczycielom, życząc, by praca z młodzieżą stanowiła źródło satysfakcji i przynosiła kolejne sukcesy.

w imieniu Rady Pedagogicznej
Beata Baraś

  

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}