W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zasady wchodzenia na matury - 2 tydzień

Zgodnie z wytycznymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle zarządza następujące zasady wchodzenia do budynku szkolnego i sal egzaminacyjnych w czasie egzaminów maturalnych.

Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

            Zdający powinni przybyć do szkoły najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

W czasie egzaminów maturalnych, uczniowie wchodzą do szkoły trzema wejściami: głównym, wejściem od strony parkingu lewa i prawa strona.

Przed wejściem do szkoły uczniowie powinni bezzwłocznie umyć ręce. W czasie egzaminu maturalnego co godzinne powinny być wietrzone sale lekcyjne.

Egzaminy maturalne- drugi tydzień:

 9.05.2022, godz. 9.00 - język angielski – poziom rozszerzony
10.05.2022, godz. 9.00 – język polski – poziom rozszerzony
10.05. 2022, godz. 14.00 – język francuski – poziom rozszerzony
11.05.2022, godz. 9.00 – matematyka – poziom rozszerzony
11.05. 2022, godz. 14.00 – język hiszpański– poziom rozszerzony
12.05.2022, godz. 9.00 – biologia - poziom rozszerzony
13.05.2022, godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie - poziom rozszerzony
13.05.2022, godz. 14.00 – język niemiecki- poziom rozszerzony

Uczniowie powinni przybyć do szkoły, tak by móc spokojnie, przestrzegając wszystkich procedur, przystąpić do egzaminu bez zbędnego pośpiechu. Każdy uczeń ma używać przy podpisywaniu list własnych przyborów. Na maturze każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych na salę egzaminacyjną.

Szkoła w tym roku nie zapewnia wody do picia. Można ze sobą przynieść mała butelkę wody.

{"register":{"columns":[]}}