W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Matematyka w obiektywie

Praca Marii Krygowskiej pt. „Fraktal różany”- uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle na wystawie międzynarodowej XII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w Obiektywie”

Matematyka w obiektywie - logo konkursu

Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest  Uniwersytet  Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US. Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Uczestnicy wysyłają zdjęcia którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem nadając pracy sens poznaczy. Nauczyciele, którzy propagują idee Matematyki w obiektywie i pomagają swoim podopiecznym są Ambasadorami konkursu.

W tym roku odbyła się XII edycja konkursu,  na który nadesłano 12,5 tys. fotografii z różnych krajów. Zdaniem kierownika konkursu Pani Małgorzaty Mankiewicz poziom tegorocznej edycji był bardzo wysoki. Do półfinału zakwalifikowały się fotografie m.in. z Chorwacji, Stanów Zjednoczonych, Anglii, Niemiec i Włoch. Nagrodzone i wyróżnione fotografie oraz ich tytuły i opisy zasługują na szczególne uznanie i pochwałę za wysoki poziom artystyczny, pomysłowość i poprawność matematyczną.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle zostali  licznie zaangażowani do konkursu przez nauczyciela matematyki – Panią Katarzynę Musiał,  która za największą aktywność zdobyła pierwsze miejsce jako Ambasador Konkursu „ Matematyka w obiektywie”. Natomiast praca uczennicy Marii Krygowskiej pt. „Fraktal różany” zakwalifikowała się do wystawy międzynarodowej "Matematyka w obiektywie – 2022”.  

Marysia dowiodła, że matematyka, to nie tylko liczby, ale również figury. Już Galileusz w 1623 roku głosił, że „Księga Natury pisana jest językiem matematyki, której alfabetem są trójkąty, koła i inne figury.” Księgę Wszechświata mamy przez cały czas otwartą przed oczyma. Trzeba tylko umieć ją czytać. Jednak typowe figury matematyczne takie, jak trójkąty, koła, kwadraty, walce, stożki itp. nie odzwierciedlają całej natury. Zauważył to Benoit Mandelbrot, który we wstępie do książki „Fraktalna geometria natury” powiedział: „Chmury to nie kule, szczyty górskie to nie stożki, linie wybrzeża to nie koła, kora drzew nie jest gładka a błyskawice nie rozchodzą się po liniach prostych.” Jakie więc figury opisują świat? Być może są nimi fraktale.

Fraktale to figury, które cechuje samopodobieństwo – możemy je dowolnie powiększać i nadal widzimy tę samą powtarzającą się strukturę. Każdy następny element budowy jest jakąś formą powtórzenia elementu wcześniejszego. Każda cząstka, z której składa się fraktal jest podobna w budowie do całości danego obiektu.

Okazuje się, że wokół nas znajduje się mnóstwo fraktali, a jeden z nich w artystyczny sposób dostrzegła Maria Krygowska w postaci powstających kolejnych płatków róży stanowiących w całości piękny kwiat. To pokazuje, że matematyka jest nauką wciąż żywą, ciągle można odkryć w niej coś nowego.

Gratulujemy Marii Krygowskiej, laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu za ciekawą interpretację matematyki i liczymy na udział w kolejnych edycjach.

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}