W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Drodzy Kandydaci i Rodzice

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy" potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2022".

22 lipca 2022 r. o godz. 8.00 ogłaszamy listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I na rok szkolny 2022/2023. Listy zostaną udostępnione w sekretariacie oraz zamieszczone w gablocie widocznej po wejsciu do budynku szkoły.

Kandydaci zakwalifikowani
W terminie od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca br. do godz. 13.00 winni potwierdzić wolę podjęcia nauki w I LO w Jaśle przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz złożyć:

  • deklarację nauki religia/etyka - DO POBRANIA ZE STRONY
  • deklarację uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie - DO POBRANIA ZE STRONY
  • 3 fotografie opisane na odwrocie (nazwisko, imię, pesel, klasa).

Ww. dokumenty należy przedłożyć w foliowej koszulce w sekretariacie szkoły.

Kandydaci zakwalifikowani mogą również złożyć podania o przeniesienie do innego oddziału klasowego (składanie podań o przeniesienie z klasy do klasy w holu szkolnym).

  • Podanie o zmianę klasy  - DO POBRANIA ZE STRONY

Kandydaci niezakwalifikowani oraz pozostali kandydaci
W terminie od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca br. do godz. 13.00  kandydaci mogą złożyć podanie o przyjęcie do I LO w Jaśle oraz podanie o zmianę klasy.

  • Podanie o przyjęcie do szkoły - DO POBRANIA ZE STRONY
  • Podanie o zmianę klasy - DO POBRANIA ZE STRONY

Składanie podań w holu szkolnym i sekretariacie szkoły. Podania zostaną rozpatrzone do 29 lipca br. do godz. 9.00.  

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 29 lipca 2022 r. o godz. 9.00

W holu można przedłożyć podanie o zmianę klasy oraz ponowne przyjęcie do szkoły.

W sekretariacie szkolnym potwierdzamy wolę podjęcia nauki w klasie oraz składamy oryginały świadectw i pozostałe dokumenty.

Zapraszamy!

Materiały

Wniosek o przyjęcie do I LO w Jaśle
Rekr​_Podanie​_o​_przyjęcie-1.pdf 0.72MB
Wniosek o zmianę klasy
Rekr​_Podanie​_o​_zmiane​_klasy.pdf 0.73MB
Deklaracja udziału w zajęciach religii/etyki
Rekr​_Deklaracja​_religia​_etyka.pdf 0.94MB
Deklaracja udziału w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie
Rekr​_Deklaracja​_wdż.pdf 0.94MB
{"register":{"columns":[]}}