W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Jubileuszowy Kalendarz 2023 Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego przy I LO w Jaśle

Jubileuszowy kalendarz 2023

               Na początku października 2022 r. minęła piętnasta rocznica działalności Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego przy I LO w Jaśle. W dotychczasowej swojej działalności udało się zorganizować XVI rajdów jesiennych, VII rajdów wiosennych, I rajd zimowy oraz kulig dla młodzieży. Udział w organizowanych wyjazdach wzięło ponad 940 uczniów I LO, mamy za sobą prawie 720 km pokonanych szlaków i tras turystycznych i ok. 6100 przejechanych kilometrów autokarem. Ciągle staramy się pomóc młodym ludziom w realizowaniu ich pasji do wędrowania, odkrywania ciekawych zakątków bliższej i dalszej części naszych Karpat. Jubileusz 15-lecia to dobry czas, aby podzielić się w środowisku lokalnym owocami naszej pracy. Z inicjatywy uczniów i opiekunów koła zrodził się pomysł, aby podjąć trud wydania Jubileuszowego Kalendarza na rok 2023. Popularyzowanie wśród młodzieży piękna otaczającej nas przyrody to organizowane rajdy, ale dzielenie się artystycznymi zdolnościami uczniów I LO to też cenny element działania szkoły i naszego koła. Kalendarz został przygotowany wyłącznie w oparciu o materiały graficzne i fotograficzne będące realizacją artystycznych i fotograficznych pasji naszych uczniów. Kolaż na stronie tytułowej kalendarza to kompilacja wielu kadrów z naszych wyjazdów, którego autorką jest uczennica maturalnej klasy humanistycznej naszej szkoły. Dalsza część kalendarza w naszym przekonaniu to dwanaście najlepszych fotografii odwiedzanych miejsc, podziwianych krajobrazów i innych kadrów z naszych wyjazdów. Dzięki profesjonalnej pomocy specjalistów przygotowaliśmy 13 stronicową publikację formatu A3 kalendarza na nadchodzący rok. Nasz projekt spotkał się z dużą otwartością i wsparciem wielu osób, firm i instytucji działających na jasielskim rynku i został również objęty Patronatem Honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Chcielibyśmy podzielić się naszą twórczą działalnością, promować szkołę i działania młodzieży w środowisku lokalnym. Wierzymy, że wielu uczniów i nauczycieli, naszych absolwentów będzie zainteresowanych tą publikacją. Dzięki organizacyjnemu zaangażowaniu się w projekt Rady Rodziców I LO w Jaśle jesteśmy przekonani, że uda się zwieńczyć naszą dotychczasową działalność i skutecznie rozdystrybuować ten praktyczny i atrakcyjny w odbiorze kalendarz na nadchodzący rok 2023. Postaramy się nie zawieść Państwa estetycznych gustów i ucieszyć tą piękną publikacją zawierającą zdjęcia wielu uzdolnionych młodych fotografów – uczniów i absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Kr. St. Leszczyńskiego w Jaśle. Niech cieszy i służy wszystkim ludziom, którym bliskie jest wychowanie młodego pokolenia do wartości życia w prawdzie, prawdziwym pięknie i duchu patriotycznym. Niech będzie miłym doznaniem estetycznym, sentymentalnym ale również praktycznym prezentem na nadchodzący rok.

Zapraszamy i zachęcamy do jego nabywania zgodnie z określonymi poniżej zasadami.

Kalendarz jubileuszowy SKKT

ZASADY ORGANIZAJI I PRZEBIEGU PROJEKTU:

Cel:

Wydanie Jubileuszowego Kalendarza 2023 Szkolnego Koła Turystyczno - Krajoznawczego przy I LO w Jaśle z okazji 15-lecia istnienia

Prawa autorskie projektu:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego w Jaśle

Charakter projektu:

Projekt jest niekomercyjny! Kalendarz nie podlega sprzedaży detalicznej. Gromadzone środki z darowizn sponsorów i indywidualnych osób zainteresowanych posiadaniem publikacji są w 100% przeznaczone na wydruk opracowania po kosztach materiałów poligraficznych. Niedozwolona jest dystrybucja publikacji przez osoby i podmioty gospodarcze z drugiej ręki.

Finansowanie:

Środki z darowizn od sponsorów i indywidualnych wpłat przelewem na konto gromadzi Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, która jest jednocześnie płatnikiem za wykonanie usługi wydruku kalendarza. Rada Rodziców ani inne osoby związane z projektem nie przyjmują wpłat gotówkowych.

OSOBY ZAINTERESOWANE NABYCIEM KALENDARZA MOGĄ DOKONYWAĆ WPŁAT DAROWIZNY CELOWEJ W KWOCIE 30 ZŁ/SZT. NA POWYŻEJ PODANE KONTO RADY RODZICÓW I LO W JAŚLE W TYTULE PRZELEWU PODAJĄC:

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle
ul. Czackiego 4, 38-200 Jasło

Nr konta bankowego 35 8627 1011 2001 0000 5627 0002

Tytuł przelewu: „KALENDARZ IMIĘ I NAZWISKO”

Drugim płatnikiem faktury za wykonanie wydruku kalendarza i sponsorem projektu jest Powiat Jasielski będący jednym ze sponsorów projektu promującego działalność szkoły.

Podmiot odpowiedzialny na przygotowanie i wydruk kalendarza:

Firma e-obraz.pl jest jednym ze sponsorów i współorganizatorów projektu odpowiedzialnym za przygotowanie i wydruk projektu w cenie wynikającej jedynie z poniesionych kosztów koniecznych do jego finalizacji. Kalendarz jest projektem opracowanym w porozumieniu z koordynatorami projektu jako
13 stronicowa barwna publikacja formatu wielkości ~A3.

Termin projektu i zasady dystrybucji kalendarza:

Termin projektu zostanie zrealizowany w dniach od 6 – 21 grudnia na podstawie listy osób, które dokonały wpłaty darowizny celowej na konto Rady Rodziców I LO z dopiskiem „Kalendarz Imię i Nazwisko”. Egzemplarze wydrukowane z darowizn sponsorów zostaną rozesłane do różnych instytucji z terenu województwa podkarpackiego i innych podmiotów wspierających projekt i współpracujących ze szkołą.

Dnia 21 grudnia mija ostateczny termin zbierania środków przez Radę Rodziców oraz dodruk publikacji wg listy wpłat na konto Rady Rodziców.
Dystrybucja kalendarza indywidualnym nabywcom publikacji odbywać się będzie w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle (sekretariat i gabinet psychologa szkolnego).

Patronat Honorowy Kuratora Oświaty


 


 


 

{"register":{"columns":[]}}