W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Drodzy Kandydaci i Rodzice - rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

22 lipca 2021 r. o godz. 8.00 ogłaszamy listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I na rok szkolny 2021/2022. Listy zostaną udostępnienie w sekretariacie oraz zamieszczenie w gablocie widocznej po wejsciu do budynku.

 

Kandydaci zakwalifikowani

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca br. do godz. 12.00 winni potwierdzić wolę podjęcia nauki w I LO w Jaśle przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

oraz złożyć:

- deklarację nauki religia/etyka - ........................,

- deklarację uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie - ...............................,

- deklarację uczestnictwa w zajęciach z języka hiszpańskiego ……………………………’

- 3 fotografie opisane na odwrocie (nazwisko, imię, pesel, klasa).

Ww. dokumenty należy przedłożyć w foliowej koszulce w sekretariacie szkoły.

Niektórzy z kandydatów już złożyli oryginały świadectwa i zaświadczenia w poprzednim etapie rekrutacji, więc potwierdzają w sekretariacie wolę nauki w klasie i przedkładają deklaracje i zdjęcia.

Kandydaci zakwalifikowani mogą również złożyć podania o przeniesienie do innego oddziału klasowego (składanie podań o przeniesienie z klasy do klasy w holu szkolnym).

Podanie o zmianę klasy  - ............................

 

Kandydaci niezakwalifikowani oraz pozostali kandydaci

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca br. do godz. 12.00  kandydaci mogą złożyć podania o przyjęcie do I LO w Jaśle.

Podanie o przyjęcie do szkoły …………………………………..

Podania zostaną rozpatrzone 30 lipca br. do godz.15.00.  Składanie podań w holu szkolnym.

 

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

 

Uwaga

Prosimy wszystkich kandydatów oraz ich rodziców o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa w trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii. Prosimy, w przypadku wizyty w szkole, o obowiązkowe posiadanie maseczek, własnych długopisów, dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku oraz zachowanie bezpiecznej odległości. Dodatkowe podania (poza wersjami elektronicznymi na stronie szkolnej) w wersji papierowej znajdują się na stoliku w holu.

W holu można przedłożyć podanie o zmianę klasy oraz ponowne przyjęcie do szkoły.

W sekretariacie szkolnym potwierdzamy wolę podjęcia nauki w klasie oraz składamy pozostałe dokumenty.

 

Zapraszamy

 

Klasy na rok szkolny 2021/2022

1A   - j.polski, wos, historia - j.angielski i j.francuski

1B   - matematyka, j.angielski, fizyka - j.angielski i j.niemiecki

1C   - matematyka, j.angielski, geografia - j.angielski i j.niemiecki

1D1 - biologia, chemia, matematyka - j.angielski i j.niemiecki

1D2 - biologia, chemia, j.angielski - j.angielski i j.niemiecki

 

Materiały

Deklaracja wyboru religia/etyka
Rekr​_Deklaracja​_religia​_etyka.pdf 0.05MB
Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie
Rekr​_Deklaracja​_wdż.pdf 0.05MB
Deklaracja uczestnictwa w zajęciach z języka hiszpańskiego
Rekr​_Deklaracja​_jezhiszpanski.pdf 0.05MB
Podanie o zmianę klasy
Rekr​_Podanie​_o​_zmiane​_klasy.pdf 0.07MB
Podanie o przyjęcie
Rekr​_Podanie​_o​_przyjęcie.pdf 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}