W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2022

fundusz solidarnościowy logo

Gmina Zbrosławice zaprasza mieszkańców Zbrosławice do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Zbrosławice otrzymała:

 • wartość dofinansowania: 424 320 zł
 • całkowita wartość: 424 320 zł

W związku z przystąpieniem przez Gminę Zbrosławice do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu od dnia 2 maja 2022r. naboru osób do udziału w programie. Nabór prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach.

Program ma na celu:

 1. Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane  na  podstawie  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,
 2. Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 3. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
 4. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Program adresowany jest do :

 1. Dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ;
 1. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. Wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca,  placówki  oświatowe  i  szkoleniowe,  świątynie,  placówki  służby  zdrowia   i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe ),
 2. Wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 3. Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 4. Załatwieniu spraw urzędowych,
 5. Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 6. Korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Usługi są realizowane do 31 grudnia 2022 r.

Kartę zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” wraz   z kopią orzeczenia oraz klauzulą informacyjną RODO przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbrosławicach, ul. Tarnogórska 4a, 42-674 Kamieniec.

 

asystent osobisty - plakat

Materiały

Materiały informacyjne asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Materiały​_informacyjne​_asystent​_osobisty​_osoby​_niepełnosprawnej-skonwertowany.docx 0.08MB
Plakat Asystent Osobisty Zbrosławice
Plakat​_Asytent​_Osobisty​_Zbrosławice-2022.pdf 0.59MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}