W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zasiłki celowe dla poszkodowanych w wyniku podtopień w okolicach rzeki Bug i Fiszor

Komunikat

W związku z sytuacją kryzysową w Gminie Zabrodzie związaną z podtopieniami w okolicach rzeki Bug i Fiszor Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, iż  rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, prowadzące w dniu wystąpienia zdarzenia klęskowego gospodarstwo domowe w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym zniszczonym lub uszkodzonym w wyniku tego zdarzenia mogą starać się o zasiłek celowy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 oraz 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z. 2023 r. poz. 901 ze zm.) zasiłek celowy dla osoby lub rodziny, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, może być przyznany przez Ośrodek Pomocy Społecznej niezależnie od dochodu osoby czy też rodziny, która się o nie stara. Ośrodek musi jednak sprawdzić sytuację strony, czy jest ona w stanie samodzielnie zaspokoić potrzebę, którą zgłasza.

Przyznane świadczenie w ramach systemu pomocy społecznej służy zaspokojeniu najbardziej elementarnych i podstawowych potrzeb bytowych, bez których osoba czy rodzina nie jest w stanie funkcjonować, ma charakter zabezpieczający, co oznacza, że nie rekompensuje strat poniesionych w trakcie zdarzeń. Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny, żaden z przepisów u.p.s. nie zobowiązuje organów pomocy społecznej do całkowitego i pełnego pokrycia wszystkich szkód wyrządzonych zdarzeniem losowym.

Rodziny lub osoby, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej mogą kontaktować się  osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Wł. St. Reymonta 45, 07-230 Zabrodzie w poniedziałki, środy i czwartki w  godz. 8.00 -16.00, we wtorki w godzinach 8.00 – 18.00, a w piątki 8.00 – 14.00,  bądź telefonicznie  29/75 712 62, 516 022 997, 516 417 342

Aktualne zasady udzielania pomocy w formie zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zamieszczone są na stronie internetowej MSWiA:

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Portal Gov.pl ( www.gov.pl)

{"register":{"columns":[]}}