W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Od 28 marca obywatele Ukrainy, którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, będą mogli składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Flaga Ukrainy, Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu, Ul Wł. St. Reymonta 45, 07-230 Zabrodzie, tel. 29 75 712 62.

Wniosek należy złożyć osobiście i własnoręcznie podpisać.

Materiały

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO ) ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ
Wzór​_wniosku​_o​_świadczenie​_jednorawowe​_obywateli​_Ukrainy.doc 0.09MB
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH DO WNIOSKU O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO DLA OBYWATELA UKRAINY ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАЯВИ НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ
Obowiązek​_informacyjny​_-​_jednorazowe​_świadczenie​_dla​_obywateli​_Ukrainy​_GOPS​_Zabrodzie​_2022.pdf 0.24MB
{"register":{"columns":[]}}