W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022

Nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i
Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu
Solidarnościowego „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”-
edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu zaprasza osoby chętne do wzięcia udziału w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”-edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej -edycja 2022

Kto może skorzystać:

 • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnoprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowanie na równi do wymienionych.

Pomoc asystenta polegać będzie m. in. na:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjście, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce
 3. załatwieniu spraw urzędowych
 4. korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzeniu ich z niej.

Osoby chętne do wzięcia udziału w programie zapraszamy do kontaktu do dnia 21.10.2021r:                                             

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu
ul. Wł. St. Reymonta 45
07-230 Zabrodzie
29 757 12 62

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Poniżej przedstawiono terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu).
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).

Więcej informacji pod linkiem

{"register":{"columns":[]}}