W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2023/2024

Czarny napis Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że od dnia  1 września 2023r. przyjmuje wnioski na pomoc w formie  dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach  w roku  szkolnym 2023/2024 w okresie od  02 września 2023 do 31 grudnia 2023.                   
Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 1200,00 zł na osobę w rodzinie.

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

  • komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, decyzja - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.),
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu, bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego,  
  • zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej.

Do dochodu rodziny uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej nie wlicza się świadczenia wychowawczego  o którym mowa  w ustawie z dnia 11 lutego  2016r. o pomocy państwa w wychowaniu  dzieci  ( tekst jednolity Dz. U. z 2023  poz. 810 z poz. zm.)  - tj. świadczenia 500+ .

Bardzo prosimy  rodziców o zgłaszanie się od 1września br. do GOPS w Zabrodziu celem rozpoczęcia  akcji dożywiania dzieci od początku roku szkolnego.

Kierownik GOPS w Zabrodziu
Nina Kacprzuk

{"register":{"columns":[]}}