W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o Dodatek węglowy przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 45 (I piętro)

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

 • Wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc w przypadku zamieszkana na terenie naszej gminy wpisujemy Wójt Gminy Zabrodzie
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina ma 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

Podpisywanie wniosków składanych elektronicznie

Wnioski o dodatek węglowy złożone przez ePUAP muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.

Tylko taka forma podpisu upoważnia do rozpatrzenia wniosku. Nie jest wystarczające, aby podpisywać wiadomość nadsyłaną przez system ePUAP. Ponieważ załączony wniosek nie będzie spełniał warunków zawartych w art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692). Należy również dodatkowo podpisać elektronicznie załączony wniosek.

Zwracamy się z prośbą, aby upewnić się, że plik wniosku (plik elektroniczny w formacie PDF, DOC lub inny ogólnodostępny format dokumentu) był podpisany jedną z wyżej wymienionych metod:

 1. W przypadku korzystania z profilu zaufanego do podpisania wniosku, należy skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany  oraz postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie;

 1. W przypadku korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego plik wniosku powinien być podpisany przy zachowaniu formatu XADES lub PADES.

Przed złożeniem wniosku

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Poradnikiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska regulującym między innymi konieczność weryfikacji wniosków o dodatek węglowy oraz sposób ich weryfikacji. W poradniku znajdziemy m.in. odpowiedzi na pytania:

 • Komu przysługuje dodatek węglowy?
 • Co w sytuacji, gdy dwie osoby złożą wniosek o dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego?
 • Czy informacje podane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą weryfikowane?
 • Czy dodatek węglowy mogą otrzymać gospodarstwa domowe, które zakupiły węgiel wcześniej, jeszcze przed złożeniem wniosku?
 • Czy dodatek węglowy może być zajęty przez komornika?

Poradnik zamieszczony został na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem:

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

Materiały

Wniosek o dodatek węglowy w formacie .doc
Wniosek​_o​_dodatek​_węglowy​_2022.doc 0.11MB
Wniosek o dodatek węglowy w formacie .pdf
Wniosek​_o​_dodatek​_węglowy​_2022.pdf 0.40MB
INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRODZIU
INFORMACJE​_DOTYCZĄCE​_PRZETWARZANIA​_DANYCH​_OSOBOWYCH​_ZAŚWIADCZENIE​_DODATEK​_WĘGLOWY​_ZABRODZIE​_2022​_popr​_po​_nowelizacji.pdf 0.17MB
Instrukcja jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy
Jak​_wypełnić​_wniosek​_o​_dodatek​_węglowy.pdf 0.34MB
JAK PODPISYWAĆ ZAŁĄCZNIKI PROFILEM ZAUFANYM? – INSTRUKCJA
jak-podpisywac-zalaczniki-profilem-zaufanym-instrukcja.pdf 1.30MB
{"register":{"columns":[]}}