W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

DODATEK OSŁONOWY - INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZABRODZIE

Dodatek osłonowy

CZYM JEST DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy jest elementem Tarczy Antyinflacyjnej mającej zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym, wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50  zł rocznie dla największych gospodarstw domowych.

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK OSŁONOWY

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

WYSOKOŚĆ DOPŁAT W RAMACH DODATKU OSŁONOWEGO

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Co ważne, dodatek osłonowy ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie on objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji. Podane kwoty dodatku to kwoty, które są wypłacane bezpośrednio beneficjentowi.

Warto zaznaczyć, że obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK I W JAKIEJ FORMIE

Wnioski o dodatek osłonowy można składać drogą papierową do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu (w godzinach pracy Ośrodka) lub wysyłając pocztą na adres Ośrodka - albo elektronicznie (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wzór wniosku wraz ze wskazówkami, jak go uzupełnić: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Istnieją następujące możliwości:

Jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacana zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.

Jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

DODATKOWE INFORMACJE:

 Od 4 stycznia 2022 r. będzie czynna specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego – numer tel. +48 22 369 14 44 czynny w dni robocze –  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Ministerstwo Klimatu na stronie www opublikowało również najpopularniejsze pytania wraz z odpowiedziami, zachęcamy do odwiedzenia strony:

Materiały

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (pdf)
Nowy​_wzór​_wniosku​_o​_wypłatę​_dodatku​_osłonowego​_docx.pdf 0.36MB
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (docx)
Nowy​_wzór​_wniosku​_o​_wypłatę​_dodatku​_osłonowego​_docx.docx 0.06MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}