W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

Flaga i godło Polski

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego

Wartość dofinansowania – 338 081,04 zł

Całkowita wartość zadania – 338 081,04 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu realizuje od 19.02.2024 r. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024 w ramach środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnienia dostępność do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Stanowi elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. wsparcia osób  z niepełnosprawnością oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
  3. uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością;
  5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla  uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoby z  niepełnosprawnością lub opiekun prawny nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu, może również samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu

 Więcej informacji: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 45,

 tel: 297571262

Materiały

Plakat
Plakat​_AOON​_2024​_v2.pdf 0.96MB

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}