W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zespół Interdyscyplinarny

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAPNIE ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Wapno nr 0050.63.2023r. z dnia 14.09.2023r. jest przeciwdziałanie przemocy domowej na terenie Wapna , w tym szczególnie
realizacja procedury Niebieskiej Karty. Do każdego przypadku założenia Niebieskiej Karty Zespół powołuje grupę diagnostyczno-pomocową składającej się z nie mniej niż dwóch członków- policjanta i pracownika socjalnego. Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Zespół Interdyscyplinarny w Wapnie składa się 10 członków - przedstawicieli różnych instytucji :

* Violetta Bilska - GOPS Wapno – przewodnicząca,
* Joanna Kuś - GOPS Wapno – zastępca przewodniczącej,
* Jarosław Sytek - Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu,
* Paweł Kosmowski - Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu ,
* Marlena Gajewska - Sąd Rejonowy w Wągrowcu,
* Lidia Woźniak - Sąd Rejonowy w Wągrowcu,
* Brygida Dziergas - Szkoła Podstawowa w Wapnie,
* Ilona Godawa - Szkoła Podstawowa w Wapnie,
* Irena Łosiak - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wapnie,
* Urszula Poznańska - NZOZ Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Joanna Jasińska i wspólnicy
w Wapnie .
Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie.

Kontakt : Zespół Interdyscyplinarny w Wapnie
ul. Solna 5C, 62-120 Wapno
telefon:  672687303 , + 48 791 374 804
e-mail: zespolinterdyscyplinarny.gops@wapno.pl

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WOBEC PRZEMOCY DOMOWEJ!

Sprawcami przemocy domowej są najczęściej osoby najbliższe: rodzice lub opiekunowie, a więc osoby, którym dziecko ufa i w których otoczeniu powinno czuć się bezpiecznie.

PRZEMOC WOBEC NAJBLIŻSZYCH JEST PRZESTĘPSTWEM!

PRZEMOC DOMOWA

należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną , naruszające prawa i dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej.

FORMY PRZEMOCY:

Przemoc fizyczna - każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń ( popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie ).

Przemoc psychiczna - agresywne zachowania, które mają charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalne cierpienie lub ból ( wyśmiewanie, wyzywanie, zawstydzanie, zawstydzanie, oskarżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie).

Przemoc seksualna - wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych.

Przemoc ekonomiczna - uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny).

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

* Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111
* Kryzysowy Telefon Zaufania - 116 123
* Niebieska linia - dla doświadczających przemocy - 800 120 002
* Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222
* Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212
* Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki - Narkomania - 800 199 990 (codziennie 16-21)
* Telefon zaufania „Uzależniania behawioralne”- 801 889 880 (codziennie 17-22)
* Telefon zaufania HIV/AIDS - 801 888 448 (pn.-pt. 09-21)
* Telefon Zaufania Młodych - 22 484 88 04 (pn.-sob. 11-21)
* Telefon Zaufania dla osób starszych - 22 635 09 54 (pn, śr. i czw. 17-20)
* Antydepresyjny telefon zaufania - 22 484 88 01 (pn.-pt. 15-20)
* Wsparcie dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie) - 800 108 108 (pn.-pt. 14-20)
* POLICJA alarmowy 112
* 999 – bezpłatny numer alarmowy Pogotowia Ratunkowego
*112 numer alarmowy wszystkich służb w całej Polsce.
* Poradnia Lekarza Rodzinnego w Wapnie tel. 672611049
* Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu  tel. 47 77 46 211
* Niebieska Linia: 800 120 002 , ALARMOWY 112
* Zespól Interdyscyplinarny w Wapnie - siedziba GOPS
* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie: tel. 67 26 87 303 / 791 374 804
* Posterunek Policji w Gołańczy ul. Klasztorna 6 , tel.67 26 15 850, 477 746 360
* Rewir Dzielnicowych w Damasławku ,ul. Kcyńska 22 tel. 67 26 81 330 , w spr. pilnych 112
* Sąd Rejonowy w Wągrowcu , ul. Kościuszki 18: tel. 67 26 81 200
* Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR Wągrowiec ul. Wierzbowa 1, tel. 67 26 27614 ,

poradnictwo prawne, psychologiczne – na zapisy pod nr 672627614 w godz pracy PCPR tj. pon. 8-16, wt.- pt. 7.30-15.30 ,

czasowe schronienie w hostelu w Antoniewie przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym / kieruje PCPR max 3-m-ce/ po godz. pracy PCPR bezpośrednio do do Antoniewa

nieodpłatna pomoc prawna i mediacje w siedzibie GOPS w Wapnie zapisy na porady pod numerem tel. 665 300 455, poprzez stronę internetową klikając w link: https://zapisy-np.ms.gov.pl/  lub wysyłając e-mail na adres: oz@wagrowiec.pl

lokalny punkt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem zapisy pod numerem tel. +48 539 002 006 przy PCPR Wągrowiec ( pomoc prawna ,pomoc mediacyjna ,pomoc psychologiczna, pomoc psychiatryczna, pomoc materialna w zakresie łagodzenia skutków przestępstwa )

bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Niemczynie tel. 789 571 224 ( diagnoza psychologiczna, pomoc psychologiczna ;sesje psychoterapii rodzinnej, grupowej,  psychoterapii indywidualnej ;wizyty domowe

pomoc psychologiczna, psychiatryczna -Poradnia Zdrowia Psychicznego w Wągrowcu, ul. Skocka 18 ,tel. 672627640

Pamiętaj, że przemoc nie skończy się sama !

JAK ROZPOZNAĆ PRZEMOC DOMOWĄ?

Objawy stosowania przemocy fizycznej: siniaki, ślady uderzeń na ciele, oparzeń, powtarzające się złamania, zwichnięcia, opuchlizny, lęk dziecka przed rozbieraniem się do ćwiczeń, lęk przed dotykiem,
kulenie się, lęk przed powrotem do domu, agresywność lub apatyczność. Objawy przemocy emocjonalnej: zaburzenia mowy ( wynikające z napięcia nerwowego) dolegliwości psychosomatyczne, moczenie
i zanieczyszczanie się bez przyczyn medycznych, tiki nerwowe, depresja, zachowania destrukcyjne, nadmierne podporządkowanie się dorosłym, częste kłamstwa, lęk przed porażką ). Objawy zaniedbania dziecka: zaburzony rozwój fizyczny, zaniedbany wygląd zewnętrzny, niewyleczone rany, choroby zębów, jak również
zmęczenie i apatia, narażenie dziecka na wykorzystanie seksualne. Objawy wykorzystania seksualnego: ból przy oddawaniu moczu, przy chodzeniu, otarcia naskórka, opuchlizna w okolicach genitaliów, odgrywanie przemocy seksualnej na lalkach i zabawkach, sekrety, opowieści o dorosłym, który dziwnie się zachowuje, nieadekwatne
do wieku znajomość zachowań seksualnych oraz anatomii narządów płciowych, koszmary nocne.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WOBEC PRZEMOCY!

Skutki przemocy domowej:

Długotrwałe trwanie w przemocy prowadzi do zaburzeń charakterystycznych dla osób przeżywających ekstremalne, traumatyczne doświadczenia. Osoby przystosowują się powoli do roli ofiary i przestają się bronić.
Konieczna jest wtedy pomoc z zewnątrz! Dzieci wzrastające w domu przepełnionym przemocą są jej zapomnianymi ofiarami. Doznają przemocy nie tylko wtedy, gdy są bezpośrednio maltretowane
lub zaniedbywane przez rodziców lub opiekunów. Cierpią także wtedy, gdy są świadkami przemocy dorosłych.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej pamiętaj, że:

Być może słyszysz lub widzisz, że jedna z osób będących ze sobą w związku krzyczy na partnera, bije go, niszczy przedmioty będące w domu, słyszysz płacz dziecka spowodowany tym, że jest ono krzywdzone. Być może usłyszałeś historię swojej znajomej, przyjaciółki, kogoś z rodziny, w której opowiadała Tobie o doznawanej
przemocy. Znaczy to, że jesteś świadkiem przemocy domowej. Twoim moralnym i prawnym obowiązkiem jest zareagowanie i zgłoszenie tego faktu odpowiednim instytucjom. Od Twojej reakcji może zależeć czyjeś zdrowie, a nawet życie!

NIE CZEKAJ!

Materiały

Zespół Interdyscyplinarny w Wapnie
pismo​_wych​_ZI.doc 1.23MB
{"register":{"columns":[]}}