W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rodzina 500+

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na dziecko niezależnie od dochodu.

Świadczenie wychowawcze 500 + przysługuje:

- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na trzymaniu matki albo ojca,
- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

- opiekunowi prawnemu dziecka,

- dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje dzieciom do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

Obecnie świadczenie to przyznawane jest na okres do 31 maja 2021 roku. Przysługuje od dnia narodzin dziecka jeśli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od tej daty.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej np. za pomocą bankowości elektronicznej, platformy PUE ZUS lub systemu Emp@tia.

 

UWAGA!
Przyznanie świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysyłana do wnioskodawcy na adres poczty elektronicznej podanej we wniosku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022

rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. - przyjmowane będą:

- elektronicznie od 01 lutego 2021 r.

- w wersji papierowej od 01 kwietnia 2021 r.                 

Szczegółowych informacji na temat Programu Rodzina 500+ można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Wzór wniosku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

{"register":{"columns":[]}}