W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Opieka wytchnieniowa

opieka wytchnieniowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie

realizuje zadania w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023,

finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego -Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Wapno otrzymała:

Dofinansowanie w wartości: 77 520 zł

Całkowita wartość: 77 520  zł

Gmina Wapno w dniu 01 marca 2023 r. podpisała umowę na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 77 520 zł.

Cel

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Głównym zadaniem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. 

Zadania Programu

W 2023 roku Program realizowany będzie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w okresie  do 31 grudnia 2023 roku.

Grupa docelowa

Pomocą w formie opieki wytchnieniowej przewiduje się objąć członków rodzin, lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 6 osobami dorosłymi posiadającymi znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważny oraz 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Planowana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla jednej osoby wynosi 204 godziny, ogółem liczba godzin do zrealizowania wyniesienie 2040.

Przewidywane efekty

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 r. zapewni wsparcie członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnosprawnych w ich codziennych obowiązkach. Dzięki tej pomocy opiekunowie osób niepełnosprawnych będą dysponować wolnym czasem, który pozwoli im odpocząć, zregenerować organizm, zadbać o własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Ponadto Program zapewni opiekunom czas, w którym będą mogli udać się do lekarza specjalisty, skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych bądź załatwić sprawy urzędowe. 

{"register":{"columns":[]}}