W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze uczestników do Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie

seniorzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór uczestników do Domu Dziennego  Pobytu w Nowoberezowie na rok 2022. Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie dysponuje 20 miejscami dla mieszkańców Gminy Hajnówka, w wieku powyżej 60 roku życia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zakres usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie obejmuje w szczególności:

 • zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;
 • twórcze przeżywanie okresu starości;
 • pogłębienie życia duchowego;
 • zaspokojenie potrzeb towarzyskich, rekreacyjno-kulturalnych;
 • organizacja spotkań okolicznościowych, festyny na szczeblu lokalnym;
 • możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych; organizowanych przez opiekunki DDP;
 • specjalistyczne wsparcie i dedykowane zajęcia dla faktycznych uczestników DDP;
 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 • dostęp do książek i środków przekazu;

Dom swoje zadania realizuje przez cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dom umożliwia udział w zajęciach w zależności od potrzeb uczestników w dni robocze 2, 3 lub 5 razy w tygodniu.

Osoby zainteresowane zapraszamy po szczegółowe informacje  do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, w godzinach pracy tj. 7.30-15.30, lub pod numerem telefonu 85 306-78-30.

 

Zasady przyjęcia do placówki:


Do placówki przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez kierownika GOPS w Hajnówce. Wniosek o przyznanie pobytu w placówce składa się osobiście. Pomoc w formie pobytu w  Domu Dziennego Pobytu  przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w domu zainteresowanego, w którym pracownik socjalny dokładnie opisuje jego sytuację życiową: (dane osobiste, sytuację zdrowotną, sytuację materialną, mieszkaniową i rodzinną), oraz na podstawie zebranej dokumentacji.

 

Wniosek należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie (decyzja o przyznanej rencie, wysokości emerytury, oraz odcinek wypłaconego świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku)
 2. Zaświadczenie lekarskie.
 3. Jeżeli nie jest się osobą samodzielnie gospodarującą należy przynieść również zaświadczenia o dochodach członków rodziny.
 4. W czasie postępowania pracownik socjalny może poprosić o inne dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Hajnówce                                   

{"register":{"columns":[]}}