W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dom Dziennego Pobytu w Nowymberezowie zaprasza do udziału z zajęciach

seniorzy

Informacja!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, iż

 zapewnia gotowość do świadczenia usług w Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie:

- dla 20 mieszkańców Gminy Hajnówka w wieku powyżej 60. roku, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie dysponuje 20 miejscami dla mieszkańców Gminy Hajnówka, w wieku powyżej 60. roku życia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zakres usług świadczonych przez Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie obejmuje w szczególności:

  • zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;
  • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
  • posiłek w siedzibie Domu Dziennego Pobytu;
  • umożliwienie udziału w zajęciach, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo, organizowanych przez opiekunki DDP;
  • dostęp do książek i środków przekazu;
  • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej;

 

Placówka funkcjonuje 5 dni w tygodniu przez 8 godzin tj. od 8:00 do 16:00. Uczestnicy będą ponosić odpłatność ustaloną uchwałą Rady Gminy Hajnówka nr XXVIII/232/22, w zależności od sytuacji materialnej podopiecznego.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym

Osoby zainteresowane zapraszamy po szczegółowe informacje  do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, w godzinach pracy tj. 730-1530 lub pod numerem telefonu 85 306 -78-30 lub 85 306-78-31.

 

Zasady przyjęcia do placówki:

Do placówki przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez kierownika GOPS w Hajnówce. Wniosek o przyznanie pobytu w placówce składa się osobiście. Pomoc w formie pobytu w Domu Dziennego Pobytu  przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w domu zainteresowanego, w którym pracownik socjalny dokładnie opisuje jego sytuację życiową: (dane osobiste, sytuację zdrowotną, sytuację materialną, mieszkaniową i rodzinną), oraz na podstawie zebranej dokumentacji.

Wniosek należy złożyć do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Oprócz wniosku potrzebne będzie:

1.    Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

2.    Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie (decyzja o przyznanej rencie, wysokości emerytury, oraz odcinek wypłaconego świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

3.    Zaświadczenie lekarskie.

4.    Jeżeli nie jest się osobą samodzielnie gospodarującą należy przynieść również zaświadczenia o dochodach członków rodziny.

5.    W czasie postępowania pracownik socjalny może poprosić o inne dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.

 

 

{"register":{"columns":[]}}