W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

RODO

OCHRONA DANYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRONIU

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRONIU informuje, iż popiera wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. Administrator dołożył wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowe przepisy prawa poprzez wdrożenie odpowiedniej wewnętrznej polityki ochrony danych, która zapewnia skuteczną ochronę danych.

Administratorem Danych czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ z siedzibą w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 9, 95 – 082 Dobroń.

Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres pocztowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazany wyżej lub na adres e-mail: gops@dobron.ug.gov.pl. Ponadto można skontaktować się za pośrednictwem wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: monikadre@interia.pl

Przetwarzamy dane osobowe w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i udzielonych zgód. Przetwarzamy nie więcej danych niż to jest konieczne.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Ośrodka. Przetwarzanie przez podmioty zewnętrzne ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu

            Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego.

Posiadacie Państwo prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (wyłącznie w zakresie, w którym obowiązek przetwarzania nie wynika z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania lub o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

2) w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania;

3) informacji czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

            Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Kierownik GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Dobroniu informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. Administrator Bezpieczeństwa Informacji stał się na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) Inspektorem Ochrony Danych.

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Imię i nazwisko: MONIKA DREGIER

Adres e-mail: monikadre@interia.pl

{"register":{"columns":[]}}