W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program Opieka Wytchnieniowa dla JST - edycja 2024 w Gminie Dobroń

28.03.2024

Opieka wytchnieniowa

W dniu 22.02.2024 r. Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak  podpisał umowę na otrzymanie środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla JST– edycja 2024 w kwocie łącznej 24 480,00zł, w tym 480,00 zł  na koszty związane z obsługą programu.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi  orzeczenia o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie  art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, okresowej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.
Usługa opiekuna w programie „Opieka wytchnieniowa” ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej będzie realizowane od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r. w wymiarze ogółem 240 godz. dla jednej osoby.
Na terenie Gminy Dobroń wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostaną : 1 osoba dorosła niepełnosprawna oraz 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Realizacją programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu.
Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest całkowicie bezpłatnie.

Cała treść Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024 dostępna jest w załączniku.

 

Materiały

Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf
Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf 0.30MB
{"register":{"columns":[]}}