W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Program Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 w Gminie Dobroń

03.04.2023

Wydarzenia

W dniu 02.03.2023r. Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak  podpisał umowę na otrzymanie środków
z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w kwocie łącznej 18 482,40 zł, w tym 362,40 zł na koszty związane z obsługą programu.
Gmina Dobroń będzie realizowała powyższy program po raz pierwszy.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, okresowej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej
Usługa opiekuna w programie „Opieka wytchnieniowa” ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej będzie realizowane od 01.04.2023r. do 31.12.2023r. w wymiarze ogółem 453 godz. ( 151 godzin dla danej osoby).
Na terenie Gminy Dobroń wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostaną : 2 osoby dorosłe niepełnosprawne oraz 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Realizacją programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu.
Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest całkowicie bezpłatnie.

 

Materiały

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA​_18​_10.DOCX
PROGRAM​_OPIEKA​_WYTCHNIENIOWA​_18​_10.DOCX 0.08MB
https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/ogloszenie-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023
{"register":{"columns":[]}}