W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w Gminie Dobroń

28.03.2024

Asystent

W dniu 20.02.2024 r. Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał umowę  na otrzymanie środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla JST – edycja 2024 w kwocie łącznej 185 436,00 w tym  3 636,00 zł na koszty związane z obsługą programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności:  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ;
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami w wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

Świadczenie usług asystencji osobistej będzie realizowane od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r.  w wymiarze łącznym 3360 godzin .

Na terenie Gminy Dobroń wsparciem w formie usług asystenta  objętych zostanie 7 osób niepełnosprawnych.

Realizacją programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu.

Usługa asystenta świadczona jest całkowicie bezpłatnie.

Cała treść Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 dostępna jest w załączniku.

 

Materiały

program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf
program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf 0.25MB
{"register":{"columns":[]}}