W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w Gminie Dobroń

03.04.2023

Wydarzenia

W dniu 23.02.2023 r. Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak podpisał umowę  na otrzymanie środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w kwocie łącznej 18 592,56, w tym  364,56 zł na koszty związane z obsługą programu.
Gmina Dobroń będzie realizowała powyższy program po raz pierwszy.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
1)    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2)    osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
a)    o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c)    traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Świadczenie usług asystencji osobistej będzie realizowane od 01. kwietnia do 31.grudnia 2023 r. w wymiarze 420 godzin dla danej osoby.
Na terenie Gminy Dobroń wsparciem w formie usług asystencji osobistej objęta zostanie 1 osoba  dorosła  niepełnosprawna.
Realizacją programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu.
Usługa asystencji osobistej świadczona jest całkowicie bezpłatnie.
Cała treść Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dostępna jest w załączniku.

Materiały

PROGRAM AOON JST EDYCJA 2023.docx
PROGRAM​_AOON​_JST​_EDYCJA​_2023.docx 0.07MB
https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023
{"register":{"columns":[]}}