W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program 300+

„Dobry start” to rządowy program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.


Świadczenie „Dobry start” przysługuje:

-  rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko;

-   osobom uczącym się - raz w roku. 

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

  przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry Start" nie przysługuje:

 jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

 na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia "Dobry Start" są przyjmowane:

-  od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w formie papierowej,

- od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku  w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej np. za pomocą bankowości elektronicznej, platformy PUE ZUS lub systemu Emp@tia.


Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

UWAGA!
Przyznanie świadczenia "Dobry Start" nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie wysyłana do wnioskodawcy na adres poczty elektronicznej podanej we wniosku.

Wzór wniosku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

{"register":{"columns":[]}}