W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024

21.08.2023

text: "informacja"

W dniu 16 sierpnia 2023 roku ogłoszony został nabór wniosków do Programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024, realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu planuje przystąpić do realizacji  Programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami’’ – edycja 2024 - realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego
Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej „uczestnikami”:
1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn.zm.).
 Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby  z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:
1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się  z otoczeniem.
Osoby zainteresowane ww. formą wsparcia prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny  z pracownikami  socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń,  tel: 510 208 494   do dnia 7 września  2023 r.
Informacje te są niezbędne do ubiegania się o środki finansowe na  realizację Programu.

 

{"register":{"columns":[]}}