W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja w sprawie projektu „Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie -Silny Ty”

Od lewej granatowy kształt z trzema gwiazdami w kolorze żółtym, białym i czerwonym, przy nim nazwa Fundusze Europejskie Program Regionalny, następnie biało-czerwona flaga Polski i przy niej nazwa Rzeczpospolita Polska, następnie logo w kształce 4 fal w kolorze żółtym, zielonym, błękitnym i czarnym a przy nim nazwa Śląskie., następnie nazwa Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny a przy niej granatowa flaga Unii Europejskiej zawierająca 12 żółtych gwiazd ułożonych w okręg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach jest realizatorem projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Psychoedukacja Rozwój, Wsparcie - Silny Ty”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Usługi wsparcia są świadczone na rzecz rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Buczkowice.

Realizacja projektu

W ramach działań projektowych obejmuje się osoby dorosłe pomocą psychologiczną w formie indywidualnych konsultacji, grup wsparcia, zajęć rozwijających kompetencje wychowawcze „ Szkoła dla rodziców” oraz warsztatów profilaktycznych. Dzieci i młodzież obejmuje się wsparciem w formie indywidualnych konsultacji psychologicznych, grup socjoterapeutycznych, terapii integracji sensorycznej, zajęć logopedycznych, zajęć metodą ruchu Weroniki Sherborne, treningu zastępowania agresji oraz warsztatów profilaktycznych. Kolejnym działaniem wspierającym rodziny z dziećmi jest asystentura rodzinna, mająca na celu podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego tak aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.

Finansowanie i okres realizacji projektu

Projekt realizowany w okresie. 1.01.2022-30.06.2023
Wartość projektu: 414 745,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 352 533,25 PLN

Kontakt w sprawie projektu

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Buczkowicach: 33 811 77 11.

Materiały

Plakat
Plakat-2.pdf 0.13MB
Formularz zgłoszeniowy 2022-2023
Formularz​_zgłoszeniowy​_2022-2023.docx 0.05MB
RODO - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
RODO​_Owiadczenie​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.docx 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}