W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uproszczone plany urządzania lasu na lata 2022 – 2031

Zdjęcie lasu

Stryszów, dnia 20 sierpnia 2021 roku

Wójt Gminy Stryszów

IiR.6131.73.2021

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2022 – 2031 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych na terenie powiatu wadowickiego w gminie Stryszów.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych położonych, na terenie powiatu wadowickiego w gminie Stryszów na okres 60 dni, tj. od dnia 30 sierpnia 2021 r. do 28 października 2021 r. Z treścią projektów w/w dokumentów można zapoznać się:

  • w siedzibie Urzędu Gminy w Stryszowie, w Referacie Inwestycji i Rozwoju, 34-146 Stryszów nr 149, w pokoju nr 11, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu,
  • na stronie internetowej Gminy Stryszów:  www.stryszow.pl.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ww. ustawy w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów:

  • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice,
  • ustnie do protokołu w Starostwie Powiatowym w Wadowicach, w Wydziale Środowiska,
    34-100 Wadowice, ul. Batorego 2, w pokoju nr 412,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r.o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, na adres e-mail: srodowisko@powiatwadowicki.pl

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Starosta Wadowicki.

Jednocześnie informuję, że Uproszczone plany urządzenia lasu będą podstawą do naliczenia podatku leśnego.

Z poważaniem,
Sekretarz Gminy Stryszów
(-) Wacław Radoń

Materiały

Uproszczony plan urządzenia lasu - Dąbrówka
Uproszczony plan urządzenia lasu - Dąbrówka.pdf 4.77MB
Uproszczony plan urządzenia lasu - Dąbrówka-Ostałowa
Uproszczony plan urządzenia lasu - Dąbrówka-Ostałowa.pdf 2.09MB
Uproszczony plan urządzenia lasu - Leśnica
Leśnica​_-​_​_uproszczony​_plan​_urządzenia​_lasu.pdf 8.03MB
Uproszczony plan urządzenia lasu - Łękawica
Łękawica​_-​_​_uproszczony​_plan​_urządzenia​_lasu.pdf 12.21MB
Uproszczony plan urządzenia lasu - Stronie
Stronie​_-​_​_uproszczony​_plan​_urządzenia​_lasu.pdf 11.38MB
Uproszczony plan urządzenia lasu - Stryszów
Stryszów​_-​_​_uproszczony​_plan​_urządzenia​_lasu.pdf 23.04MB
Uproszczony plan urządzenia lasu - Zakrzów
Zakrzów​_-​_​_uproszczony​_plan​_urządzenia​_lasu.pdf 10.92MB
Mapa Dąbrówki
DĄBROWKA​_MAPA.pdf 1.49MB
Mapa Dąbrówki-Ostałowej
DĄBRÓWKA-OSTAŁOWA​_MAPA.pdf 0.66MB
Mapa Leśnicy
LEŚNICA​_MAPA.pdf 2.56MB
Mapa Łękawicy
ŁEKAWICA​_MAPA.pdf 3.38MB
Mapa Stronia
STRONIE​_MAPA.pdf 3.23MB
Mapa Stryszowa
STRYSZÓW​_MAPA.pdf 7.37MB
Mapa Zakrzowa
ZAKRZÓW​_MAPA.pdf 4.14MB