W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Umowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 podpisana!

logo Doliny Karpia - w stylu witrażu narysowany karp. Użytek kolory: czerwony, fioletowy, zielony niebieski

11 stycznia 2024 roku w Krakowie odbyła się uroczysta gala podpisania umów na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 i programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, w której uczestniczyliśmy wraz z innymi Lokalnymi Grupami Działania z województwa małopolskiego.

Wszystkie wielofunduszowe lokalne strategie rozwoju, które będą realizowane w naszym województwie opiewać będą łącznie na kwotę blisko 600 milionów złotych!

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Doliny Karpia pozyskaliśmy 5 298 308 EURO, które pozwoli rozwinąć nasz region pod względem społecznym, turystycznym i gospodarczym.

Już w tym roku ruszą pierwsze nabory wniosków, w ramach których przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy i inne instytucje będą mogły korzystać ze środków na rozwój Doliny Karpia w ramach następujących przedsięwzięć:

1.1 Rozwój infrastruktury wypoczynkowej (poprawa dostępu do małej niekomercyjnej infrastruktury publicznej: obiekty rekreacyjne, kulturalne, turystyczne)

1.2 Zapewnienie atrakcyjnych miejsc wypoczynku w gospodarstwach rolnych (tworzenie lub rozwijanie gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych)

1.3 Rozwój oferty usługowej w zakresie wypoczynku (podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej dotyczącej usług wypoczynkowych np. hotelarstwo i zakwaterowanie, gastronomia, wypożyczalnie sprzętu)

2.1 Zapewnienie opieki i wsparcia dla szczególnie potrzebujących (np. tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, usługi domowej opieki długoterminowej)

2.2 Poprawa aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców (działania w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej, np. kursy i szkolenia zawodowe, poradnictwo zawodowe, treningi kompetencji)

2.3 Srebrna gospodarka (podejmowanie lub rozwijanie działalności w zakresie np. prywatnych domów seniora i domów dziennego pobytu, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i zdrowotnego, srebrnej turystyki)

3.1 Rozwój oferty produktów lokalnych (działania w zakresie rozwoju oferty produktów lokalnych np. budowa, remont, modernizacja, wyposażenie przestrzeni wykorzystywanej do przygotowania produktów lokalnych)

3.2 Wzrost zainteresowania kulturą i produktami lokalnymi (projekty grantowe i operacje własne na działania w zakresie rozwoju zainteresowania kulturą i produktami lokalnymi np. organizacja wydarzeń kulturalnych i informacyjnych, działania aktywizujące lokalne społeczności, organizacja konkursów, targów i wystaw dedykowanych produktom lokalnym i dziedzictwu kulturowemu).

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie strategii i oficjalnie rozpoczynamy kolejny etap w działalności naszego Stowarzyszenia!

Stowarzyszenie Dolina Karpia ul. Rynek 2 32-640 Zator tel/fax: (33) 841 05 84
www.dolinakarpia.org
www.dolinakarpia.eu
www.ekomuzeumdolinykarpia.pl
www.facebook.com/DolinaKarpia

{"register":{"columns":[]}}