W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Szczepimy się

Szczepimy się i numer telefonu do rejestracji - 33 8797495

Aby sprawnie dowieźć wszystkich chętnych do szczepienia w grupie wiekowej od siedemdziesiątego roku życia zaangażowaliśmy do pomocy strażaków naszych jednostek OSP.

Zapisy na szczepienia według harmonogramu:

  • od 15 stycznia 2021 r. wśród seniorów 80+.
  • od 22 stycznia 2021 r. dla osób powyżej 70 roku życia.
  • szczepienia mają rozpocząć się 25 stycznia 2021 r.

Zapisy pod numerem telefonu 33 8797 495

Dowieziemy bezpłatnie każdą chętną osobę do punktu szczepienia

Zachęcamy do szczepienia

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż :

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Stryszów reprezentujący Gminę Stryszów.
Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby: 34-146 Stryszów 149 oraz pod adresem e-mail: gmina@stryszow.pl.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@stryszow.pl.

III. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie, w którym prowadzone jest szczepienie.

IV. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji przez gminę transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – na podstawie zgody, wyrażonej w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania usługi, a następnie przez okres 5 lat (okres związany z rozliczeniem przekazanych środków finansowych).

VII. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi, wskazanej w punkcie IV.

VIII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia danych,
  5. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- na zasadach i warunkach wynikających z RODO.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

{"register":{"columns":[]}}