W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o kontrolach zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zdjęcie białej ciężarówki z zielonym zbiornikiem i wężami, zaparkowanej przy ulicy w dziennym świetle. Ciężarówka ma metalowe ramy i odblaskowe paski dla lepszej widoczności. Pojazd jest zaparkowany przy krawędzi drogi, a za nim widać drzewa i domy mieszkalne. Jest to słoneczny dzień, a niebo jest jasnoniebieskie.

Wójt Gminy Stryszów informuje, że w terminie kwiecień-sierpień 2024 roku pracownicy Urzędu Gminy w Stryszowie dokonają kontroli wszystkich  nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) gminy co najmniej raz 2 lata mają obowiązek przeprowadzić kontrolę posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz  z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 Art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.
Podczas kontroli sprawdzane będzie w szczególności posiadanie umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi (m.in. rachunków, faktur, dowodów zapłaty).

Prosimy mieszkańców podczas kontroli o współpracę i o przygotowanie wskazanych dokumentów.   
    

{"register":{"columns":[]}}