W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

LGD „Gościniec 4 żywiołów” - ogłosił kolejne nabory wniosków

Plakat LGD „Gościniec 4 żywiołów”

LGD „Gościniec 4 żywiołów”  20 czerwca 2022r ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru: 

Nabór nr 1/2022: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej/II.2.1/
Wskaźniki produktu 
L. operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa  – 9
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  - 215 268,46 euro/861 073,84 zł.

Nabór nr 2/2022: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej/II.2.1/
Wskaźniki produktu 
L. operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowacje– 1
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  - 23 821,70 euro/ 95 286,80 zł.

Nabór nr 3/2022: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki,  w tym agroturystyki Wskaźniki produktu /II.1.2/   
Wskaźniki produktu   
L. operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa -1
L. nowych lub zmoder. obiektów infrast. turyst. i rekreacyjnej-1
L. nowych miejsc noclegowych - 2
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  - 20 480,84e/81 923,36zł

Ogłoszenia o naborach wniosków oraz dokumentacja aplikacyjna znajduje się na stronie internetowej lgd.gosciniec4zywiolow.pl w zakładce DOTACJE PROW 2014-2020/ NABORY WNIOSKÓW OP. INNE
http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=371

Aby otrzymać dotacje projekt musi być zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022. Ocena projektu dokonywana jest przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji – lokalne kryteria wyboru projektów dostępne są na naszej stronie internetowej.

W terminie 06.06.2022 do 13.06.2022  zapraszamy do składania Fiszek projektowych.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD "Gościniec 4 żywiołów".

Fiszki znajdują się na stronie internetowej: http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?dzial=aktualnosci
Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem po środki w ramach ogłoszonych naborów proszone są o kontakt z biurem LGD w sprawie konsultacji wniosków i omówienia zasad oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru projektów.

{"register":{"columns":[]}}