W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,

Szanowni Mieszkańcy!

Z dniem 01.07 br. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. W związku z tym każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację, którą składa właściciel/współwłaściciel lub zarządca budynku samodzielnie. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Jak to zrobić?

Deklarację można złożyć:

- elektronicznie - posiadając profil zaufany albo podpis elektroniczny (https://zone.gunb.gov.pl/)

- papierowo - we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie Gminy osobiście lub listownie.

Materiały

Deklaracje do pobrania i więcej informacji można znaleźć na stronie
{"register":{"columns":[]}}