W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego w Krakowie

Grafika przedstawia białą kartę z napisem "Badania statystyczne" oraz logo "Urzędu Statystycznego w Krakowie". Po prawej stronie znajduje się duży, niebieski okrąg z żółtym trójkątem w środku, symbolizującym przycisk odtwarzania.

Pracownicy Urzędu Statystycznego w Krakowie od wielu lat prowadzą badania ankietowe w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach, instytucjach oraz w gospodarstwach rolnych na terenie województwa małopolskiego. Z wyników badań statystycznych korzysta administracja publiczna, przedsiębiorcy, studenci, uczniowie, organizacje non-profit ale również ogół społeczeństwa. Każdy z nas potrzebuje bieżącej informacji o swoim kraju, województwie, regionie, czy miejscowości. To co się dzieje w gospodarce i społeczeństwie prezentują systematyczne badania statystyczne przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.
Uprzejmie prosimy Państwa o udział w badaniach statystyki publicznej i o przychylność wobec ankieterów. Dane zebrane w badaniach służą do analiz statystycznych, na ich podstawie opracowywane są publikacje dotyczące różnorodnych dziedzin życia. Dane te stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania. Wyniki analiz prowadzonych w Oparciu o zrealizowane badania są prezentowane w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej — Eurostatu. 
We wszystkich badaniach prowadzonych przez GUS obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań informacje o gospodarstwie domowym i jego członkach nie mogą być i nie będą wykorzystywane do innych celów niż statystyczne. Wszyscy pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani przyrzeczeniem do zachowania tajemnicy statystycznej.
Tożsamość ankieterów z terenu województwa małopolskiego mogą Państwo potwierdzić:

  1. telefonicznie  pod numerem:   +48 12 65 63 032 lub +48 695 256 281, +48 532 459 441 (poniedziałek–piątek 7.00–15.00), +48 12 41 56 011 (poniedziałek–piątek po godzinie 15.00)
  2. pocztą elektroniczną  pod adresem J.Klimont@stat.gov.pl lub M.Welniak@stat.gov.pl
  3. aplikacją internetową https://sa.stat.gov.pl/formularz

Materiały

Badania ankietowe w Małopolsce
{"register":{"columns":[]}}