W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Analiza Ubóstwa Energetycznego dla gminy Stryszów

Żarówka zapalona na czarnym tle

W związku z obowiązkiem nałożonym na gminy w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętym uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r., informujemy, że rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem analizy problemu ubóstwa energetycznego w gminie, zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego.

Ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy gospodarstwo domowe nie jest w stanie zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu, oświetlania i energii do zasilania urządzeń, w wyniku połączenia niskich dochodów, wysokich wydatków energetycznych i niskiej efektywności energetycznej w domu.

Jako główny czynnik przyczyniający się do ubóstwa energetycznego uznaje się kombinację niskich dochodów, wysokich cen energii oraz niskiej efektywności energetycznej budynków.

Ze względu na powyższe, zachęcamy wszystkich mieszkańców do wypełnienia i złożenia na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Stryszów ankiety dotyczącej ubóstwa energetycznego.

Ankietę należy złożyć w terminie do dnia 17 czerwca 2022 r.

Druk ankiety można pobrać w Urzędzie Gminy Stryszów lub poniżej w sekcji materiały.

W najbliższym czasie zaplanowane zostały również wizyty domowe w budynkach mieszkalnych z terenu gminy Stryszów, celem przeprowadzenia z osobami je zamieszkującymi wywiadu środowiskowego w sprawie ubóstwa energetycznego.

Dane zebrane za pośrednictwem ankiet posłużą do poznania liczby osób potencjalnie narażonych na zjawisko ubóstwa energetycznego, w porównaniu do ogółu społeczeństwa zamieszkującego gminę Stryszów, a w konsekwencji do opracowania analizy problemu ubóstwa energetycznego w gminie. Co więcej, przyczynią się do przygotowania bazy danych o osobach, spełniających wymagania Programu „Stop Smog”.

W przypadku osiągnięcia wystarczającej liczby domostw, Gmina Stryszów podejmie działania zmierzające do pozyskania dofinansowania w ramach Programu „Stop Smog” m.in. na wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację czy montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych osób narażonych na zjawisko ubóstwa energetycznego.

Materiały

Ankieta dotycząca analizy ubóstwa energetycznego
Ankieta​_dotycząca​_analizy​_ubóstwa​_energetycznego.pdf 0.16MB
{"register":{"columns":[]}}