W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaproszenie Wójta Gminy Repki do udziału w konsultacjach projektu współpracy Gminy Repki z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Logo Gminy Repki

Zaproszenie do udziału w konsultacjach.

Wójt Gminy Repki na podstawie art. 5a ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r, poz.1057) oraz na podstawie uchwały NR V/24/2011 Rady Gminy Repki z dnia 28 stycznia 201 lr w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Zaprasza przedstawicieli zainteresowanych organizacji do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w sprawie: ,,Programu Współpracy Gminy Repki z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji - 18 października 2021r
Termin zakończenia konsultacji - 02 listopada 2021r

 

Konsultacje będą przeprowadzane w okresie od 18 października 2021r do 03 listopada 2021r W formie wyrażenia pisemnej opinii lub zgłoszenia pisemnych uwag do projektu programu.

Opinie i uwagi wyrażone w formie pisemnej mogą być:

  • przesłane za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Urząd Gminy Repki, ul. Parkowa 7, 08-307 Repki,
  • przesłane pocztą elektroniczną na adres: gminarepki@list.pl
  • złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Repki

                                                                                   Wójt Gminy Repki
                                                                                            Apolonia Stasiuk

Materiały

1. Zarządzenie NR 0050.99.2021 Wójta Gminy Repki z dnia 18 października 2021r w sprawie zarządzenia konsultacji programu Współpracy Gminy Repki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
Zał​_nr​_1-​_Zarządzenie​_Wójta​_Gminy​_Repki.pdf 0.44MB
2. Projekt programu współpracy Gminy Repki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.
Projekt​_programu​_współpracy​_z​_organizacjami-​_2022.doc 0.08MB
{"register":{"columns":[]}}