W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera

8 lipca Wójt Gminy Repki Apolonia Stasiuk przy kontrasygnacie Skarbnik Barbary Mercha podpisały z Samorządem Województwa Mazowieckiego łącznie 16 umów o udzielnie pomocy finansowej.

Wspólne zdjęcie po podpisaniu umów dotacji. Od prawej Strony: Dariusz Jadczuk – Prezes OSP Skrzeszew, Janina Ewa Orzełowska – członek Zarządu Wojew. Mazow., Barbara Mercha – Skarbnik Gminy, Apolonia Stasiuk – Wójt, Adam Struzik – Marszałek, Elżbieta Lanc – członek Zarządu Wojew. Mazow., Wojciech Sobieszczuk – Prezes OSP Gałki

Przedmiotem umów jest:

  • remont strażnicy w Gałkach,
  • wyposażenie jednostki OSP Repki w 9 kompletów ubrań specjalnych,
  • wyposażenie jednostki OSP Skrzeszew w 3 komplety ubrań i kamerę termowizyjną,
  • oczyszczenie istniejących zbiorników wodnych w miejscowości Repki,
  • Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Skrzeszew E dł. 380 mb,
  • wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów w celu poprawy jakości powietrza na 5 działkach gminnych we wsi Liszki, Repki, Skrzeszew i Wasilew Szlachecki
  • oraz 10 umów wspierające działania Sołectw, tj. Borychów, Gałki, Józin, Karskie, Ostrowiec, Ostrówek, Remiszew Mały, Sawice-Wieś Smuniew, Wasilew Skrzeszewski.

Łączna wartość dofinasowania wynosi 648.225,00 zł.

Zdjęcia (3)