W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„Oczyszczenie istniejących zbiorników wodnych w miejscowości Repki w celu poprawy małej retencji na terenie Gminy Repki”

Prace związane z inwestycją pn „Oczyszczenie istniejących zbiorników wodnych w miejscowości Repki w celu poprawy małej retencji na terenie Gminy Repki” dobiegły końca.

Oczyszczony zbiornik wodny z częściowo wykonanym umocnieniem brzegów

Wykonawcą zadania była firma FORM-AWA Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe z Izabelina.
W dniu 19 listopada komisja odbiorowa w składzie: Wójt Gminy Repki Apolonia Stasiuk, Radny Gminy Repki Stanisław Steć, Wykonawca Wojciech Wojciechowicz, Inspektor nadzoru Robert Gawryluk, Kierownik Delegatury MWKZ w Siedlcach Mirosław Starczewski, Kierownik Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie Krzysztof Starczewski, lokalny przedsiębiorca Bernard Górski, Przedstawiciel Gminy Repki Andrzej Skorupka- dokonała odbioru inwestycji.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 477 907,95 zł.        
 Inwestycja dofinansowana była ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji w wysokości 334 535,57 zł,
 zaś pozostała kwota 143 372,38 zł pochodziła z Budżetu Gminy Repki.

Zakres prac obejmował oczyszczenie i odmulenie istniejących zbiorników wodnych o pow. 1,31ha  poprzez wywiezienie namułu oraz usunięcie powalonych drzew z czaszy stawów. Zostały też utworzone umocnienia z kamienia naturalnego na skarpach stawów w obrębie dopływów
i odpływów oraz wykonano częściowe umocnienia brzegów stawów z narzutem kamiennym. Podczas prac drzewa rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie robót, zostały zabezpieczone poprzez owinięcie ich osłonami lub materacami słomianymi do wys. min 2,0 m zgodnie ze stosownymi zaleceniami i wytycznymi.

Głównym celem realizacji inwestycji jest zwiększenie retencji na terenie Gminy Repki.
Po oczyszczeniu zbiorniki wodne będą mogły zmagazynować znaczne ilości wody opadowej.
Należy zaznaczyć, że inwestycja miała też na celu poprawę wizerunku zabytkowego parku oraz miejscowości Repki. Park w Repkach jest bardzo często odwiedzany przez mieszkańców jak również przez liczne grona ludzi interesującymi się historią miejscowości, są również organizowane różne wycieczki, które prowadzą do parku. Przywrócenie stawów do pierwotnego stanu znacznie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności naszej miejscowości i pozwoli mieszkańcom przyjemnie spędzać wolne chwile w parku.

Zdjęcia (5)

{"register":{"columns":[]}}