W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Urząd Miasta i Gminy Mordy, znajduje się w miejscowości Mordy, ul. Olchowa (teren oczyszczalni ścieków).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania:

 1. papieru,
 2. tworzyw sztucznych,
 3. metali,
 4. opakowań wielomateriałowych,
 5. szkła,
 6. bioodpadów,
 7. popiołu,
 8. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 10. zużytych opon,
 11. zużytych baterii i akumulatorów,
 12. odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 13. przeterminowanych leków,
 14. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 15. odpadów niebezpiecznych,
 16. chemikaliów, w szczególności farb, lakierów, środków ochrony roślin.

Wymienione wyżej odpady mieszkańcy mogą oddawać nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Mordy. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Dostarczający odpady komunalne samodzielnie umieszczają je w specjalnie oznakowanych pojemnikach na poszczególne rodzaje odpadów i w wyznaczonych miejscach.

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny w czwartki i soboty od 9:00 do 13:00.

Prosimy o kontakt telefoniczny przed dostarczeniem odpadów.

Telefon kontaktowy: 25 641 54 00