W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Prawo lokalne

Aktualne Uchwały Rady Miejskiej w Mordach dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mordy

Prawo lokalne

REGULAMIN

Materiały

Uchwała Nr XIII/87/2019r. z dnia 29.10.2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy" (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 12838)
Uchwała​_nr​_XIII​_87​_2019.pdf 0.44MB
Uchwała Nr XV/110/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30.12.2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29.10.2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy" (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 14)
Uchwała​_XV​_110​_2019.pdf 0.07MB

SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

Materiały

Uchwala Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania (Dz. Urz. Woj. Maz z 2019 r., poz. 12916)
Uchwała​_Nr​_​_​_XIII​_88​_2019.pdf 0.19MB
Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwalę Nr XIII/88/22019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 13752)
Uchwała​_Nr​_​_XIV​_101​_2019.pdf 0.05MB

DEKLARACJA

Materiały

Uchwała Nr XVII/130/2020 Rady Miejskiej w Mordach w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Mordy
Uchwała​_Nr​_XVII​_13​_2020.pdf 1.40MB

TERMINY OPŁAT

Materiały

Uchwała Nr XVII/129/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała​_Nr​_XVII​_129​_2020.pdf 0.07MB

STAWKI OPŁAT

Materiały

Uchwała Nr XVII/128/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Uchwała​_Nr​_XVI​_128​_2020.pdf 0.05MB
Uchwała Nr XV/102/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 12)
Uchwała​_Nr​_XV​_102​_2019.pdf 0.06MB

ULGA ZA POSIADANIE KOMPOSTOWNIKA

Materiały

Uchwała Nr XVII/127/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Miasta i Gminy Mordy
Uchwała​_Nr​_XVII​_127​_2020.pdf 0.05MB