W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Cyfrowa Gmina

Miasto i Gmina Mordy realizuje Projekt Grantowy „Cyfrowa Gmina” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Baner_Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie projektu z UE: 171 480,00 zł.

Cel projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Cele realizacji projektu – rozwój cyfrowy JST oraz zwiększenie odporności cyfrowej na zagrożenia - zostaną osiągnięte odpowiednio poprzez:

1. W ramach cyfryzacji JST zostanie zakupiony sprzęt IT: laptopy do pracy zdalnej, stacje robocze (komputery) typu ‘all-in-one’ oraz typu ‘desktop’ w celu wymiany przestarzałych stacji roboczych, skaner oraz system do backupowania – macierz dyskowa wraz z oprogramowaniem do zabezpieczenia danych i ciągłości pracy w przypadku awarii.

2. W celu wsparcia procesów związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów i realizacji usług publicznych, zostanie zakupiony system zarządzania dokumentami (obiegu dokumentów).

3. W ramach modernizacji sieci LAN zostanie wymienione okablowanie strukturalne w celu wyeliminowania niepotrzebnych przełączników sieciowych znajdujących się w pomieszczeniach biurowych. Natomiast w ramach doposażenia serwerowni, niezbędnego do modernizacji sieci LAN, zostanie zakupiona szafa serwerowa, patchpanele, switche oraz UPS. Dodatkowo zostanie wydzielona bezpieczna sieć bezprzewodowa dla interesantów poprzez zakup urządzenia typu Access Point, wspierającego standard 802.1X oraz odpowiednie technologie szyfrowania.

4. W celu wzmocnienia odporności cyfrowej na zagrożenia – zwiększenia bezpieczeństwa sieci i danych oraz zapewnienia ochrony antywirusowej serwerów i sieci - zostanie zakupiona zapora sprzętowa UTM wraz z licencją do UTM, oprogramowanie do monitorowania sieci oraz serwerowa licencja antywirusa, co pozwoli na wymianę standardowych antywirusów zainstalowanych na stacjach roboczych.

5. W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych i edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/2021.

Czas trwania projektu: 18 miesięcy od dnia 21.03.2022 roku.

 

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}