W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zwrot podatku akcyzowego

01.02.2024

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
+
5,84 zł * średnia roczna liczba świń
+
58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Ważne dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni

Posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP ww. zwierząt na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W celu uzyskania ww. danych (informacji o liczbie DJP) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP posiadanych zwierząt w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane będą w kasie Urzędu Gminy

Materiały

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego 2024
Wzór​_wniosku​_o​_zwrot​_podatku​_akcyzowego​_2024.pdf 0.96MB
Załącznik nr 1: Wykaz faktur
Załącznik​_nr​_1.docx 0.02MB
Oświadczenie producenta rolnego o dzierżawie/użytkowaniu gruntów rolnych
oświadczenie-dzierżawy.docx 0.02MB
Procedura ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2024 r.
Procedura​_2024​_r.pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}