W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zakończenie projektu edukacyjnego „Wiedza kluczem do rozwoju”

13.03.2023

Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Wierzbowie

Gmina Grajewo w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2023 r. realizowała projekt edukacyjny „Wiedza kluczem do rozwoju” zakładający wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Białaszewie, Danówku i Wierzbowie.

W ramach projektu zrealizowane zostały zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające, zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnych, zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w których łącznie uczestniczyło 328 uczniów. Ponadto 83 uczniów otrzymało stypendia motywacyjne oraz odbyły się dwa wyjazdy edukacyjne do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik) i Białegostoku (Planetarium, Białostocki Teatr Lalek). Zaś 39 nauczycieli uczestniczyło w jednodniowych szkoleniach dot. neurodydaktyki, odkrywania i rozwijania talentów (z wykorzystaniem TIK), budowania odporności psychicznejw świecie zmian oraz w zakresie metod nauczania i motywowania uczniów do nauki. W ramach projektu powstały pracownie przedmiotowe w gminnych szkołach podstawowych, które zostały wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne – informuje Stanisław Szleter Wójt Gminy Grajewo.

Całkowita wartość projekt to kwota 1.102.180,63 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 990.980,63 zł, środki własne 111.200,00 zł. Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych zawartą 03.02.2021 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Grajewo.

Zdjęcia (10)

{"register":{"columns":[]}}