W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uroczyste otwarcie inwestycji Gminy Grajewo

05.10.2023

Otwarcie bieżni lekkoatletycznej SP Wierzbowo

W dniu 5 października 2023 r. nastąpiło uroczyste otwarcie inwestycji Gminy Grajewo z udziałem przedstawicieli władz samorządowych Gminy Grajewo: Stanisława Szletera - Wójta Gminy, Jana Dąbrowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy Grajewo, Radnych Gminy Grajewo, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży, sołtysów, mieszkańców, przedstawicieli wykonawców inwestycji, mediów, zaproszonych gości w osobach: Kazimierza Gwiazdowskiego - Posła na Sejm RP, Stefana Krajewskiego – Posła na Sejm RP, Marka Olbrysia - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, Wandy Mieczkowskiej - Radnej Sejmiku Województwa Podlaskiego, Wojciecha Grochowskiego – Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego, Waldemara Remfelda - Starosty Powiatu Grajewskiego, Bogumiły Olbryś, Rafała Wilczewskiego - Wójta Gminy Wąsosz, Czesława Ołdakowskiego - Wójta Gminy Wąsosz, Krzysztofa Milewskiego - Wójta Gminy Radziłów, Jadwigi Jolanty Budzińskiej - Sekretarza Gminy Szczuczyn, Joanny Andruk - Skarbnik Gminy Rajgród oraz czcigodnych duszpasterzy w osobach ks. Dariusza Łapińskiego - Proboszcza Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, ks. Antoniego Wróblewskiego - Proboszcza Parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Grajewie, ks. Cezarego Rozmusa - Proboszcza Parafii pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie.

Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie
Całkowity koszt zadania wynosi 787.126,82 zł, w tym dofinansowane z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w ramach umowy nr 1/Grajewo/2023 z dnia 23.05.2023 r. w wysokości 450.000,00 zł oraz środki własne gminy Grajewo – 337.127,823 zł. Przedmiotem inwestycji była budowa trzytorowej bieżni okólnej o nawierzchni poliuretanowej o łącznej długości 300 m, budowa bieżni prostej, trzytorowej o nawierzchni poliuretanowej o łącznej długości 120 m zakończonej zeskokiem do skoku w dal oraz budowa rzutni pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie. Dotychczasowa bieżnia pokryta żużlem została wyprofilowana i wyłożona nowoczesną nawierzchnią poliuretanową. Dodatkowo przebudowano boisko szkolne. W ramach robót wyprofilowano powierzchnię boiska, zasiano trawę oraz wykonano instalację do nawodnienia wraz z instalacją sześciu studzienek z zaworami. Wykonawca inwestycji : Abies Kuczyńscy s.c., Miecze 26, 19-206 Rajgród.

Budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4 950 003,55 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 4 702 503, 37 zł oraz środki własne gminy Grajewo – 247500,18 zł. Przedmiotem inwestycji była budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wojewodzin na potrzeby dostarczania wody mieszkańcom oraz budowę zbiorników wyrównawczych w miejscowości Popowo.
Wykonawca SUW Wojewodzin : AQUA SOFT s.c., ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok.

Wykonawca sieci wodociągowej : PBI Suwałki, Noniewicza 85c lok. 18, 16-400 Suwałki.

Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 9 488 526,23 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Polski Ład w wysokości - 7 220 571,42 zł oraz środki własne gminy Grajewo – 2 267 954,81 zł.

Inwestycja  zakładała modernizację dróg o łącznej długości ok. 5 km.
Wykonawca inwestycji : UNIDROG Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo drogowo – mostowe, ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo.

Świetlica wiejska i remiza OSP w Toczyłowie

Całkowita wartość inwestycji wykonanej ze środków gminy Grajewo wyniosła 756 843,49 zł. Wybudowano nowoczesny budynek świetlic wiejskiej wraz z garażem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Toczyłowie.
Wykonawca inwestycji : Chrostowski Eugeniusz. Usługi ogólnobudowlane, ul. Konopska 38, 19-200 Grajewo
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia (30)

{"register":{"columns":[]}}