W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie dla jednostek

26.10.2023

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Wójt Gminy Grajewo – Stanisław Szleter w lutym 2023 r. złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo–gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 31 maja 2023 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Grajewo została zawarta Umowa Nr DIT-I.3031.35.2023, zgodnie z którą Gmina Grajewo otrzymała dofinansowanie w kwocie 35.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy 00/100). Zakupiono sprzęt ratowniczo–gaśniczy i umundurowanie dla jednostek:

I. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie:

1) dotacja Województwa Podlaskiego w kwocie  – 19 155,00 zł
2) środki własne Gminy Grajewo w kwocie          –       864,00 zł
                                                   Razem                    –  20 019,00 zł

Lp.

Nazwa sprzętu, umundurowania

j.m.

Ilość

 1.  

Tarcza podświetlana - LIZAK

szt.

2

 1.  

Tarcza lizak

szt.

4

 1.  

Latarka akumulatorowa – szperacz LED

szt.

1

 1.  

Latarka ręczna, sygnalizacyjna

szt.

8

 1.  

Lampa drogowa diodowa

szt.

2

 1.  

Maszt oświetleniowy

szt.

1

 1.  

Zestaw asekuracyjny

kpl

2

 1.  

Buty specjalne strażackie FHR

par

2

 1.  

Rękawice strażackie

par

4

 1.  

Kominiarka niepalna

szt.

4

 1.  

Koszulka OSP

szt.

8

 1.  

Pachołek sygnalizacyjny

szt.

4

 1.  

Pachołek drogowy

szt.

4

 1.  

Czapka koszarowa OSP

szt.

8

 1.  

Czapka zimowa OSP

szt.

8

 1.  

Drabina nasadkowa aluminiowa dolna

szt.

1

 1.  

Drabina nasadkowa aluminiowa górna

szt.

3

 1.  

Wąż ssawny 75/4000

szt.

2

 1.  

Wąż ssawny 75/3000

szt.

2

 1.  

Smok ssawny SK 7

szt.

1

 1.  

Tłumica teleskopowa gumowa

szt.

1

 1.  

Wąż pożarniczy W 75/20

szt.

2

II. Ochotnicza Straż Pożarna w Boczkach–Świdrowo:

1.    Dotacja Województwa Podlaskiego w kwocie –  15 845,00 zł
2.    Środki własne Gminy Grajewo w kwocie          –       970,00 zł
                                                    Razem                      –  16 815,00 zł

Lp.

Nazwa sprzętu, umundurowania

j.m.

Ilość

 1.  

Ubranie specjalne strażackie

kpl

3

 1.  

Latarka akumulatorowa z ładowarką

kpl

3

 1.  

Prądownica turbo

szt.

1

Całkowity koszt zakupów:                     36.834,00 zł
Dotacja Województwa Podlaskiego:   35.000,00 zł
Budżet Gminy Grajewo:                            1.834,00 zł

Zakupiony sprzęt i wyposażenie pozwoli jednostkom nie tylko szybciej identyfikować zagrożenia, walczyć z żywiołami, ale także na większą skalę prowadzić działalność profilaktyczną. Umożliwi skuteczniejsze prowadzenie akcji ratowniczo–gaśniczych i niesienie pomocy poszkodowanym oraz skuteczniejsze wykorzystanie posiadanego potencjału ratowniczego jednostek.

 

{"register":{"columns":[]}}