W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Raport o stanie gminy za 2022 rok

31.05.2023

zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Grajewo za 2022 rok mogą zabrać głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Grajewo, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Termin sesji Rady Gminy Grajewo, na której przedstawiony zostanie Raport o stanie Gminy Grajewo za rok 2022, podany będzie do wiadomości mieszkańców niezwłocznie po jego ustaleniu.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny w załączniku.

Materiały

Zarządzenie Nr 474/23 Wójta Gminy Grajewo
Zarządzenie​_W​_Nr​_474​_23.pdf 0.09MB
Raport o stanie gminy za 2022 r.
RAPORT​_O​_STANIE​_GMINY​_ZA​_2022​_r.pdf 1.33MB
Formularz zgłoszenia do debaty
Zgłoszenie​_do​_debaty.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}