W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa drogi gminnej nr 103338B grunty wsi Toczyłowo

18.07.2022

Podpisanie umowy na dofinansowanie

Loga EU LEADER PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pod nazwą:

Przebudowa drogi gminnej nr 103338B grunty wsi Toczyłowo poprzez trójwarstwowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym

mająca na celu poprawę dostępności i atrakcyjności infrastruktury drogowej z polepszeniem jakości życia mieszkańców i okolicznych wsi wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników ruchu poprzez wykonanie przebudowy drogi nr 103338B grunty wsi Toczyłowo współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wójt Gminy informuje, iż dnia 18 lipca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 103338B grunty wsi Toczyłowo poprzez trójwarstwowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym”

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i atrakcyjności infrastruktury drogowej z polepszeniem jakości życia mieszkańców i okolicznych wsi wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników ruchu poprzez wykonanie przebudowy drogi nr 103338B grunty wsi Toczyłowo.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana przebudowa drogi o długości 1,61 km. Inwestycja przyczyni się do osiągnięcia wielu korzyści  m. in. skróci czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze  lub edukacyjne na terenie Gminy Grajewo i Miasta Grajewo oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności terenu.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 190 400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100) tj.: 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Termin zakończenia realizacji inwestycji ustalono do dnia 30.09.2022 r.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}